Christine and Matt standing outside the new shared office

Sustrans Cymru yn partneru ag CGGC mewn swyddfa newydd

Cyhoeddwyd : 19/06/22 | Categorïau: Newyddion |

Mae Sustrans Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddoli Cymru (CGGC) wedi partneru i rannu gweithle ar y cyd yng nghanol Caerdydd.

Mae CGGC yn falch iawn o fod wedi dechrau partneriaeth newydd â Sustrans Cymru, sydd wedi ymuno â’n swyddfa hyblyg yng Nghaerdydd.

Daw’r penderfyniad ar ôl i’r ddau fudiad geisio dychwelyd i’r gweithle ar ôl pandemig COVID-19, ac mae’n cyflwyno dyfodol hynod gyffrous i’r ddau fudiad.

Dywedodd Cyfarwyddwr Sustrans Cymru, Christine Boston:

“Rydyn ni’n gyffrous iawn ynghylch symud i mewn i’r gofod newydd hwn a rennir gydag CGGC, ac o gael y cyfle i adeiladu hwb trydydd sector yn y rhan hanesyddol hon o Gaerdydd. Mae ein cydweithwyr yn edrych ymlaen at ddychwelyd i weithle sy’n addas i ffordd o weithio hybrid, fodern.

“Mae gwreiddiau Sustrans Cymru yn ardal Tre-biwt felly da o beth fyddai cadw’r traddodiad a lleoli ein hwb newydd yng Nghaerdydd yma.

“Mae symud i’r hwb newydd gydag CGGC yn rhoi cyfle cyffrous i ni ddatblygu cydberthnasau agos, cryfhau partneriaethau a chymryd rhan mewn gwaith cydweithredol, rhywbeth sy’n ategu gwerthoedd Sustrans gan hefyd sicrhau bod y trydydd sector yng Nghaerdydd yn mynd o nerth i nerth.”

FFYRDD NEWYDD O WEITHIO

Bydd y trefniant yn golygu y bydd y ddau fudiad yn dechrau ar ffordd newydd o weithio, gan rannu hwb cynllun agored, modern a fydd yn rhoi cyfle iddynt rwydweithio ac yn annog cydweithio rhwng y ddau fudiad.

Meddai Matthew Brown, Cyfarwyddwr Gweithrediadau CGGC:

“Rydyn ni wrth ein boddau i rannu’r gofod newydd hwn gyda Sustrans. Gwnaethom ni weithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Data Cymru a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (TNLCF) Cymru – sydd hefyd yn yr adeilad – i’w ddylunio ac mae’n ofod gwych.

“Mae wedi’i adeiladu ar gyfer gwaith hybrid a gweithio’n agored ac yn gydweithredol gydag eraill. Rydyn ni’n gobeithio y bydd ein gofod newydd a rennir yn arwain at lawer o gydweithio rhwng CGGC, Sustrans a phartneriaid eraill sy’n rhannu ein gwerthoedd.”

Bydd y ddau fudiad yn mynd ati’n raddol i ail-gyflwyno’u staff i weithle ar sail hwb sy’n talu gwrogaeth i nifer o ffigyrau arweiniol o feysydd academaidd, diwylliannol a hanesyddol Cymru.

Mae ystafelloedd cyfarfod wedi’u henwi ar ôl pobl fel Betty Campbell MBE, Jan Morris, Megan Lloyd George, a Griffith Vaughan Williams, a’r swyddfa mewn gofod cyffrous mewn rhan o Gaerdydd sy’n cael ei datblygu ar gyfer y dyfodol.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/07/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae’r Bwrsari i arweinwyr yng Nghymru yn ôl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy