Prosiectau

Categorïau:

Chwillio:

Cyhoeddwyd: 28/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Cymorth cymunedol dros y ffôn yn Sir Gaerfyrddin

Unwaith y cawsom ein taro gan y pandemig, gwnaeth grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig helpu Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr i sefydlu a
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Cludo presgripsiynau yn Abertawe gydag SCVS

Fe gawn ni wybod yma sut gwnaeth Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS) drefnu gwirfoddolwyr er mwyn sicrhau bod trigolion yn cael y
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Cydlynu ymateb gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych yn ystod y pandemig

Cafodd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (DVSC) ei foddi dan wirfoddolwyr a oedd yn awyddus i helpu pan gawsom ein taro gan
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint yn cael budd o help gwirfoddolwyr yn ystod y pandemig

Gwnaeth Cyngor Sir y Fflint weithio gyda Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC) i recriwtio grŵp o wirfoddolwyr er mwyn darparu
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

‘Mae cynorthwyo’r Hosbis yn rhoi ymdeimlad mawr o bwrpas imi’

Astudiaeth achos gan City Hospice, rhan o’n hymgyrch #GwirfoddolwrSiopElusenCymru mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau. ‘Mae’r pum mis diwethaf wedi bod yn
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

‘Mae cael treulio amser yn y siop yn hollol donig’

Astudiaeth achos gan Gofal Canser Tenovus, rhan o’n hymgyrch #GwirfoddolwrSiopElusenCymru mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau. STORI JUDITH ‘Ni waeth be mae
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

‘Fe wnaeth yr Hosbis fy helpu… roeddwn i’n fwy na bodlon talu’n ôl’

Astudiaeth achos gan Hosbis y Cymoedd, rhan o’n hymgyrch #GwirfoddolwrSiopElusenCymru mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau. Dywedodd Margaret, Gwirfoddolwr yn Siop Tredegar,
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

‘Mae fy iechyd meddwl wedi gwella trwy greu rhwydwaith cymorth iach’

Astudiaeth achos gan Hope Rescue, rhan o’n hymgyrch #GwirfoddolwrSiopElusenCymru mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau Ers 2005 mae Hope Rescue wedi bod
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

‘Gyda phob sifft mae’n ymddangos yn fwy hyderus’

Astudiaeth achos gan Cerebral Palsy Cymru, rhan o’n hymgyrch #GwirfoddolwrSiopElusenCymru mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau. GEORGE PARRY, RHEOLWR GWEITHREDIADAU MANWERTHU AR
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

‘Un tîm gwirfoddoli gyda nod cyffredin’

Astudiaeth achos gan Tŷ Gobaith/Hope House, rhan o’n hymgyrch #GwirfoddolwrSiopElusenCymru mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau Ar ôl ymddeol o swydd llawn
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

‘Mae hi eisiau helpu i achub bywydau’

Astudiaeth achos gan Ambiwlans Awyr Cymru, rhan o’n hymgyrch #GwirfoddolwrSiopElusenCymru mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau. Mae gwirfoddolwyr yn anhepgor i nifer
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Pam y penderfynais wirfoddoli yn Hosbis Dewi Sant

Astudiaeth achos gan Hosbis Dewi Sant, rhan o’n hymgyrch #GwirfoddolwrSiopElusenCymru mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau A minnau wedi gweithio’n amser llawn
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/02/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Cymuned ofalgar – Hosbis Skanda Vale

Canolfan sy’n cynnwys pob cyfarpar a chwe ystafell wely wedi’u dodrefnu’n dda yw Hosbis Skanda Vale. Mae wedi’i lleoli mewn gerddi taclus
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/02/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Hear to Help

Mae ymchwil yn dangos bod 65% o bobl sy’n defnyddio cymhorthion clyw am y tro cyntaf yn cael trafferthion wrth eu defnyddio.
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/01/20 | Categorïau: Uncategorised

Pawb dros bob un, digwyddiadau i bawb

Mae pobl sydd ag anableddau dysgu neu broblemau sy’n ymwneud a mynediad yn aml yn gorfod brwydro yn erbyn arwahanrwydd a stigma,
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/01/20 | Categorïau: Cyllid,

Ffordd amgen o feddwl

Sefydliad addysgol yw’r Cwmni Dysgu Amgen sy’n cynnig ail gyfle i bobl ifanc sydd wedi ymddieithrio neu sy’n anodd eu cyrraedd, a
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 02/01/20 | Categorïau: Uncategorised

Beiciau Gwaed Cymru

Dyfarnwyd Gwobr Sefydliad y Flwyddyn i Feiciau Gwaed Cymru yng Ngwobrau Elusennau Cymru CGGC ym mis Tachwedd 2019. Cyfarfu Fiona Liddell, Rheolwr
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/12/19 | Categorïau: Uncategorised

Gwirfoddolwyr ifanc yn cefnogi ysbytai Caerdydd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn canfod ffyrdd newydd o gynnwys gwirfoddolwyr ifanc yn eu gwaith er budd cleifion mewn
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 31/10/19 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Gwirfoddoli dros Iechyd – dathlu 10 mlynedd

Roedd rhaglen flaenllaw Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwirfoddoli dros Iechyd, yn ddeg oed ym mis Hydref. Daeth gwirfoddolwyr, staff, partneriaid a
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/10/19 | Categorïau: Uncategorised

Gwirfoddolwyr Red Kite ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gall llawer o gleifion brofi unigrwydd yn yr ysbyty. Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi dod yn ymwybodol o’r graddau o hyn
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/09/19 | Categorïau: Uncategorised

Camau Cadarn gyda’r Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol

Datblygodd y Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol raglen Camau Cadarn Positive Steps (CCPS) i helpu pobl i barhau i fod yn
Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/08/19 | Categorïau: Uncategorised

Gwirfoddoli mewn Adran Damweiniau ac Achosion Brys, Hywel Dda

Mae gwirfoddolwyr ’nawr yn weithredol ym mhob un o dair adran Damweiniau ac Achosion Brys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn treulio
Darllen mwy