Golwg agos ar bobl ifanc yn rhoi eu dwylo at ei gilydd. Ffrindiau â pentwr o ddwylo yn dangos undod a gwaith tîm.

Sefydliadau ariannu Cymru yn gweithio ynghyd i sicrhau bron i £20m mewn grantiau dros y pandemig

Cyhoeddwyd : 29/06/20 | Categorïau: Cyllid |

Mae’r prif sefydliadau dyfarnu grantiau yng Nghymru, sy’n cyfarfod yn rheolaidd fel Fforwm Ariannwyr Cymru, wedi cyhoeddi eu bod wedi dosbarthu cyfanswm o £20m i gymunedau yng Nghymru hyd yn hyn yn ystod y pandemig coronafirws.

‘Mae’r prif sefydliadau dyfarnu grantiau yng Nghymru wedi camu i fyny i ymateb i’r argyfwng; maent yn rhannu gwybodaeth ac wedi cynyddu eu prosesau rhoi grantiau i gael arian i’r man lle mae ei angen fwyaf. Maent am i bawb wybod eu bod ar agor a bod grantiau ar gael,’ esboniodd Carol Mack, Prif Weithredwr Cymdeithas y Sefydliadau Elusennol a Chadeirydd Fforwm Arianwyr Cymru

Gweithio gyda’n gilydd

‘Gan weithio gyda’i gilydd fel rhan o’r Arianwyr Cymru, mae bron i £20 miliwn mewn grantiau wedi’u dosbarthu ar y cyd yn ystod y broses gloi, sy’n golygu bod llawer mwy o sefydliadau yn gallu parhau â’u gwaith mawr ei angen.’

‘Lansiodd Sefydliad Moondance ei Gronfa Covid-19 Relief ddiwedd mis Mawrth, ac mae wedi bod yn ymateb yn gyflym i’r ceisiadau niferus am gymorth a dderbyniwyd gan bob rhan o Gymru,’ dywedodd Diane Briere de l’Isle Engelhardt, Cadeirydd Sefydliad Moondance:

‘Mae’r argyfwng wedi cael effaith andwyol ar gynifer, ac rydym yn falch ein bod wedi gallu darparu cefnogaeth a rhyddhad i tua 400 o sefydliadau, cyfanswm o fwy na £4.6 miliwn.’

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi ailddyrannu ei harian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ac maent bellach yn blaenoriaethu mentrau sy’n cefnogi cymunedau trwy’r achosion Coronafeirws.

Dwedodd John Rose ‘Fel arianwyr eraill rydym wedi cymryd camau radical a diffiniol i gwrdd ag effaith yr argyfwng ar gymunedau Cymru yn uniongyrchol.

Rwy’n falch o’r ffordd y symudodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru yn gyflym i gadw arian y Loteri Genedlaethol i lifo i gymunedau yn yr amseroedd heriol hyn. Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld sut mae gwirfoddolwyr a chymunedau wedi dod at ei gilydd, ac rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda’r sefydliadau ariannu eraill i sicrhau bod cymunedau’n derbyn y gefnogaeth ariannol sydd ei hangen arnyn nhw.’

‘Nid yw’r gefnogaeth hon yn ddigon.’

‘Mae WCVA yn falch iawn o fod yn cydweithredu ag eraill fel rhan o Fforwm Arianwyr Cymru i sicrhau bod cronfeydd yn cyrraedd cymaint o sefydliadau â phosib ar hyn o bryd,’ ychwanegodd ein Prif Weithredwr Ruth Marks.

‘Mae cronfeydd sydd ar gael gan Lywodraethau’r DU a Chymru ac aelodau o Fforwm Arianwyr Cymru wedi chwarae rhan fawr wrth gefnogi sefydliadau gwirfoddol yn ariannol trwy argyfwng Covid-19, fodd bynnag, gwyddom nad yw’r gefnogaeth hon yn ddigon i dalu’r diffyg incwm a adawyd gan y pandemig.’

Mae’r arianwyr eraill yn y Fforwm, gan gynnwys Sefydliad Cymunedol Cymru, Sefydliad Waterloo a Chronfa Gymunedol Pen-y-Cymoedd wedi bod yn ystwyth yn yr un modd ac wedi newid sut maen nhw’n gweithio i gwrdd â’r argyfwng, gan gynnwys lleihau’r amser troi rhwng sefydliadau sy’n cyflwyno ceisiadau a derbyn grant. Mae manylion eu hymatebion gwreiddiol i argyfwng Covid-19 ar gael yma.

Mae aelodau Fforwm Arianwyr Cymru nawr yn edrych ymlaen at y cam nesaf; sut y gallant gynorthwyo sefydliadau i adfer a gwneud cynlluniau ar gyfer sut mae eu dyfodol newydd yn edrych, bydd datganiad am y cynlluniau parhaus ar gael ar ein tudalennau coronafeirws.

Mae manylion yr arian sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd gan gynnwys tudalen benodol ar arian Coronafeirws ar gael ar Cyllido Cymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/05/24 | Categorïau: Cyllid |

Cryfhau’r bartneriaeth rhwng Cymru ac Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy