Happy service dog with orange harness

Sector yn cwrdd â’r Gweinidog i drafod economi a thrafnidiaeth

Cyhoeddwyd : 04/12/19 | Categorïau: Dylanwadu |

Yn ddiweddar, cyfarfu’r trydydd sector â Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Seilwaith.

Mynychodd cynrychiolwyr Cymru Amgylchedd Cymru, Guide Dogs Cymru, Social Firms Wales a Chanolfan Cydweithredol Cymru y cyfarfod hwn, ymhlith eraill.

Clywodd y Dirprwy weinidog ddiweddariad ar drefniadau bwrdd crwn i drafod yr amgylchedd a’r Economi Sylfaenol.

Trafododd y grŵp hefyd sut i gysylltu gwahanol sectorau a rhwydweithiau gyda’i gilydd i gyflawni amcanion polisi, a’r offeryn meincnodi busnes cyfrifol newydd.

Yn olaf, trafododd y grŵp sut y gall y sector menter gymdeithasol ddod yn rhan bwysig ond gwahanol o’r Economi Sylfaenol, clywodd ddiweddariad ar y Mesur Partneriaeth Gymdeithasol, a thrafod ymhellach yr angen am ddeddfwriaeth i ddarparu hyfforddiant anabledd i yrwyr tacsi.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 02/03/22 | Categorïau: Dylanwadu |

Bydd y Ddeddf Elusennau yn arwain at newidiadau i elusennau yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/01/22 | Categorïau: Dylanwadu | Newyddion |

Dychmygu Dyfodol… Imagining Futures

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/11/21 | Categorïau: Dylanwadu |

‘A Beth am Gymru?’ – ymchwil newydd ar elusennau’r DU yng Nghymru

Darllen mwy