Rydyn ni’n cyflogi – Ymunwch â thîm CGGC

Rydyn ni’n cyflogi – Ymunwch â thîm CGGC

Cyhoeddwyd : 04/03/21 | Categorïau: Mwyaf poblogaidd | Newyddion |

Yma yn CGGC, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth. Rydyn ni’n chwilio am gyfieithydd profiadol i ymuno â’n tîm cyfathrebiadau.

PAM GWEITHIO YN CGGC?

Fel cyflogwr, gall CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) gynnig nifer o fuddion fel cynllun gweithio’n hyblyg, pensiwn ar 9% o’ch cyflog, a mynediad at raglen cymorth i gyflogeion.

Mae CGGC yn buddsoddi yn ei gyflogeion a’u datblygiad. Yn ogystal â bod yn Gyflogwr Cyflog Byw, sy’n ymrwymedig i dalu cyflog byw gwirioneddol i’w staff, mae CGGC wedi ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Rhagor o wybodaeth am weithio i CGGC.

CYFIEITHYDD – RHAN-AMSER (CYFNOD PENODOL O 1 MLYNEDD)

Rhan-amser, 28 awr yr wythnos (cyfnod penodol o 1 mlynedd)

£22,182 yn cynyddu i £23,632 pro rata y flwyddyn

Bydd CGGC yn cyfrannu 9% o’r cyflog blynyddol at ei gynllun pensiwn cymeradwy

Lleoliad:

Hyblyg – Mae gennym ni ganolfannau swyddfa yn Abergele, Aberystwyth a Chaerdydd y gall staff eu defnyddio. Rydyn ni’n fudiad Cymru gyfan, sy’n golygu y bydd angen mynychu rhai digwyddiadau staff ac ymrwymiadau gwaith penodol yn ôl yr angen.

Ynglŷn â’r rôl:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gyfieithydd profiadol ymuno â thîm CGGC.

Fel mudiad, rydyn ni’n ymrwymedig i sicrhau bod ein holl gyfathrebiadau’n ddwyieithog, felly mae’r rôl hon yn allweddol i bopeth rydyn ni’n ei wneud.

Mae ein cyfieithwyr mewnol, sy’n rhan o dîm cyfathrebiadau CGGC, yn gwneud yn siŵr bod ein negeseuon yn eglur ac yn gyson yn Gymraeg a Saesneg.

Caiff hyn ei gyflawni drwy:

  • Gyfieithu dogfennau o Saesneg i Gymraeg ac, o bryd i’w gilydd, o Gymraeg i Saesneg
  • Prawf-ddarllen a sicrhau ansawdd y gwaith a dderbynnir gan gyfieithwyr allanol a mudiadau partner
  • Cyfrannu at gynlluniau cyfathrebu a marchnata er mwyn sicrhau bod ein llais yn gyson yn y ddwy iaith

Fel cyfieithydd gyda CGGC, byddwch chi’n gweithio gyda’r holl adrannau mewnol a rhai partneriaid allanol, sy’n golygu y byddwch chi’n cael cyfle i weld yr holl brosiectau gwahanol a chyffrous rydyn ni’n gweithio arnynt fel mudiad.

Darllen y disgrifiad swydd llawn

SUT I WNEUD CAIS

I wneud cais, lawrlwythwch y pecyn ymgeisio isod:

Gwybodaeth ddefnyddiol

Hysbysiad preifatrwydd

Ffurflen gais

Dyddiad cau: Dydd Llun 22 Mawrth, 10am

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 23/11/20 | Categorïau: Mwyaf poblogaidd | Newyddion |

Y gwahaniaeth a wnaethom yn 2019/20

Darllen mwy