Cydweithwyr ifanc yn rasio ar cadeiriau swyddfa

Rydyn ni’n cyflogi – Ymunwch â thîm CGGC

Cyhoeddwyd : 27/04/21 | Categorïau: Newyddion |

Yma yn CGGC, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth. Rydyn ni’n chwilio am weithiwr cyfathrebiadau proffesiynol brwdfrydig i ymuno â’n tîm.

PAM GWEITHIO YN CGGC?

Fel cyflogwr, gall CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) gynnig nifer o fuddion fel cynllun gweithio’n hyblyg, pensiwn ar 9% o’ch cyflog, a mynediad at raglen cymorth i gyflogeion.

Mae CGGC yn buddsoddi yn ei gyflogeion a’u datblygiad. Yn ogystal â bod yn Gyflogwr Cyflog Byw, sy’n ymrwymedig i dalu cyflog byw gwirioneddol i’w staff, mae CGGC wedi ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Rhagor o wybodaeth am weithio i CGGC

SWYDDOG CYMORTH CYFATHREBIADAU DIGIDOL

35 awr yr wythnos (cyfnod penodol o 1 mlynedd)

£22,628 yn cynyddu i £24,107 pro rata y flwyddyn

Bydd CGGC yn cyfrannu 9% o’r cyflog blynyddol at ei gynllun pensiwn cymeradwy

Lleoliad:

Hyblyg – Mae gennym ni ganolfannau swyddfa yn Abergele, Aberystwyth a Chaerdydd y gall staff eu defnyddio. Rydyn ni’n fudiad Cymru gyfan, sy’n golygu y bydd angen mynychu rhai digwyddiadau staff ac ymrwymiadau gwaith penodol yn ôl yr angen.

Ynglŷn â’r rôl:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithiwr cyfathrebiadau proffesiynol ymuno â thîm CGGC a datblygu profiad o weithio ar ymgyrchoedd amlgyfrwng ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Fel rhan o dîm cyfathrebiadau CGGC, byddwch chi’n gweithio gyda thîm ehangach CGGC, yn datblygu cyfathrebiadau diddorol i gefnogi a hyrwyddo’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Bydd rhai o’ch prif ddyletswyddau’n cynnwys;

  • Datblygu, gweithredu a gwerthuso cyfathrebiadau ar gyfer platfformau amrywiol, gan gynnwys ein gwefan, sianeli cyfryngau cymdeithasol ac e-gylchlythyrau.
  • Gweithio gyda gwahanol randdeiliaid mewnol ac allanol i nodi cyfleoedd i greu cynnwys diddorol sy’n hyrwyddo gwaith y sector gwirfoddol.
  • Cyfrannu at y gwaith o gynllunio cyfathrebiadau a marchnata er mwyn sicrhau bod ein llais yn gyson yn Gymraeg a Saesneg.

Byddwch chi hefyd yn gweithio’n agos gyda thimau eraill CGGC a chyda phartneriaid allanol ac yn cael cyfle i weld yr holl brosiectau gwahanol a chyffrous rydyn ni’n gweithio arnynt fel mudiad.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn.

SUT I WNEUD CAIS

I wneud cais, lawrlwythwch y pecyn ymgeisio isod:

Gwybodaeth ddefnyddiol

Hysbysiad preifatrwydd

Ffurflen gais

Dyddiad cau: 17 Mai 2021

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy