Gofalwr benywaidd yn edrych ar sgrin iPad gyda dyn oedrannus ac yn gwenu

Rôl y sector gwirfoddol mewn iechyd a gofal yng Nghymru

Cyhoeddwyd : 04/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Mae Prosiect Iechyd a Gofal CGGC wedi cyhoeddi adroddiad newydd ar bwysigrwydd y sector gwirfoddol i iechyd a gofal yng Nghymru.

YR ADRODDIAD

Pam mae’r trydydd sector yn bwysig i iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yw’r trydydd mewn cyfres o bapurau sy’n edrych ar y cysylltiadau rhwng y sector gwirfoddol, gwirfoddolwyr a’r sector statudol, a’u pwysigrwydd i ganlyniadau iechyd a gofal.

Mae’r papur diweddaraf hwn yn dwyn ynghyd y prif ganfyddiadau o waith ymchwil er mwyn edrych ar y camau y gall rhanddeiliaid eu cymryd i sicrhau bod y sector yn cael cymaint o effaith â phosibl ar iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’n edrych ar y canlynol:

 • Cefndir y papur
 • Y cyd-destun presennol o ran iechyd a gofal statudol yng Nghymru
 • Y cyd-destun presennol i rôl y sector mewn iechyd a gofal yng Nghymru
 • Pwysau cyfredol ar ein system iechyd
 • Ystyriaethau cymdeithasegol
 • Cymorth y sector gwirfoddol i ganlyniadau iechyd a gofal
 • Cynnal a datblygu rôl y sector gwirfoddol

ARGYMHELLION

Mae hefyd yn cynnig nifer o gamau argymelledig, gan gynnwys:

 • Adnabod y gwahaniaethau rhwng y sector statudol a’r sector gwirfoddol, ac o fewn y sector gwirfoddol ei hunan, fel cryfder
 • Ymgymryd ag ymgyrch gyfathrebu er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus a gwleidyddol o’r buddion y mae’r sector yn eu cyflwyno o fewn iechyd a gofal cymdeithasol
 • Cefnogi mudiadau’r sector gwirfoddol i amrywio eu hincwm mewn modd priodol
 • Sicrhau bod y sector yn cael y cyfle a’r gallu i gyfrannu’n llawn at fforymau gwerth cymdeithasol
 • Hybu cydnabyddiaeth bod cydweithio rhwng y sector gwirfoddol a’r sector statudol yn seiliedig ar fwy na chyfnewid arian, mae’n cynnwys rhannu gwybodaeth, profiad neu safleoedd
 • Grymuso pob ochr i gydnabod, a chwarae ei rôl unigryw a hanfodol fel rhan o ecoleg gymhleth iechyd a gofal yng Nghymru

GWYBODAETH BELLACH

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Iechyd a Gofal CGGC, ewch i’r dudalen we.

Mae’r papurau eraill yn y gyfres hon yn cynnwys Gwerthoedd a gwerth y trydydd sector a Gwerthoedd a gwerth gwirfoddoli.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Lansio Porth Data newydd a gwell i’r Sector Gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Rôl gwirfoddoli mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/06/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Perthnasau rhwng y sectorau gwirfoddol a statudol

Darllen mwy