People sitting around table discussing contracts

Ydych chi’n wynebu rhwystrau rhag contractau’r sector cyhoeddus?

Cyhoeddwyd : 05/02/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Hoffai myfyriwr israddedig o Brifysgol De Cymru glywed eich safbwynt, barn a phrofiadau.

Gall contractau’r sector cyhoeddus gefnogi sefydliadau’r trydydd sector i ddatgloi ffrydiau incwm newydd ymhlith llawer o fanteision eraill. Fodd bynnag, mae’n hysbys bod rhwystrau’n dal i fodoli ar gyfer sefydliadau gwirfoddol o ran sicrhau contractau’r sector cyhoeddus.

Dyma gyfle i chi leisio’ch barn a chael eich clywed. Os ydych chi’n fodlon cymryd rhan mewn cyfweliad neu lenwi holiadur i gefnogi’r gwaith ymchwil hwn, cysylltwch â Dan drwy 16037375@students.southwales.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 28/11/22 | Categorïau: Cyllid | Gwybodaeth a chymorth |

Hyfforddiant am ddim i helpu mudiadau treftadaeth i ymdopi â newid

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/11/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Cymdeithas wirfoddol yn llwyddo gyda’i Chynnig Cymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/10/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Allai eich sefydliad chi elwa o fyfyrwyr ar leoliad?

Darllen mwy