People sitting around table discussing contracts

Ydych chi’n wynebu rhwystrau rhag contractau’r sector cyhoeddus?

Cyhoeddwyd : 05/02/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Hoffai myfyriwr israddedig o Brifysgol De Cymru glywed eich safbwynt, barn a phrofiadau.

Gall contractau’r sector cyhoeddus gefnogi sefydliadau’r trydydd sector i ddatgloi ffrydiau incwm newydd ymhlith llawer o fanteision eraill. Fodd bynnag, mae’n hysbys bod rhwystrau’n dal i fodoli ar gyfer sefydliadau gwirfoddol o ran sicrhau contractau’r sector cyhoeddus.

Dyma gyfle i chi leisio’ch barn a chael eich clywed. Os ydych chi’n fodlon cymryd rhan mewn cyfweliad neu lenwi holiadur i gefnogi’r gwaith ymchwil hwn, cysylltwch â Dan drwy 16037375@students.southwales.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 01/06/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Hyfforddiant sgiliau digidol am ddim yn cael ei ddarparu yn Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/05/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am hyfforddiant am ddim wedi’i ymestyn

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/04/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Ydych chi’n gymwys i gael hyfforddiant sgiliau digidol am ddim?

Darllen mwy