Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru’n ailagor cynllun mentora

Cyhoeddwyd : 12/02/20 | Categorïau: Newyddion |

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru yn lansio trydedd flwyddyn ei gynllun mentora ac yn recriwtio carfan o 30 o fenywod a grwpiau menywod awyddus i gymryd rhan.

Mae’r Rhaglen yn dewis menywod o bob cwr o Gymru sydd eisiau datblygu eu sgiliau bywyd cyhoeddus a gwleidyddol a chynyddu eu heffaith a’u dylanwad.

‘Gwnes i fwynhau pob rhan o’r cynllun a’r hyder a roddodd i mi,’ meddai Rhian Parry, a gafodd ei mentora yn 2019.

‘Cefais fy ysbrydoli gan gyfeillgarwch y gwleidyddion tuag at ei gilydd, a chan y menywod eraill ar y cynllun.’

Mae cyflawniadau’r menywod hyn wedi bod yn anhygoel, gyda nifer o fenywod yn cael eu hethol ar gynghorau lleol, yn ennill swyddi ar fyrddau cyhoeddus a thrydydd sector ac yn dylanwadu ar fywyd gwleidyddol a chyhoeddus drwy eu hyder newydd.

Ac ar ben popeth, llongyfarchiadau enfawr i Sarah Atherton AS, sydd wedi ennill ei sedd yn Wrecsam. Mae hi nawr ymhlith rhai o’r menywod Ceidwadol cyntaf yng Nghymru i fod yn AS, a hi yw’r gyntaf ymhlith y rhai sydd wedi cael eu mentora gan RhCM i gael ei hethol i’r senedd.

Meddai Sarah Sweeney, Swyddog Mentora, ‘Mae wedi bod yn fraint o’r mwyaf i gefnogi’r menywod anhygoel hyn drwy’r cynllun.

‘Mae eu gweld yn cymryd y camau breision roeddent yn fwy na pharod i’w cymryd, a’u cael i’r safleoedd roedden nhw’n haeddu bod ynddyn nhw, yn dyst gwych i’r cynllun ac i’r mentoriaid a’r siaradwyr anhygoel sy’n cefnogi RhCM Cymru.

Meddai Mia Rees, ‘Ers y cynllun, rwyf wedi dod yn gynghorydd lleol, wedi dod yn ymddiriedolwr ac wedi pasio fy mhanel Asesiad y Cynulliad.

‘Gwnaeth y cynllun a’r menywod arno fy annog i fynd am y cyfleoedd hyn a byddaf yn ddiolchgar am hynny hyd ddiwedd fy nyddiau.’

Mae’r ceisiadau ar gyfer Cynllun Mentora 2020 bellach ar agor!

Dyddiad cau: 23 Chwefror 2020, 23:59

Gall Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru gynnig nifer cyfyngedig o fwrsariaethau i helpu menywod sy’n byw yng Nghymru gyda chostau teithio, cefnogaeth a/neu lety. Nod y bwrsariaethau yw helpu menywod i fynychu digwyddiadau mentora RhCM a chwrdd â’i mentoriaid, os nad oeddent yn gallu gwneud hynny ynghynt.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Newyddion |

Elusen Gymreig yn ennill gwobr iechyd anrhydeddus y DU

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/03/24 | Categorïau: Newyddion |

CGGC yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Darllen mwy