Grŵp amrywiol o bobl yn eistedd ac yn cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi

Rhaglen ‘Purchase Power’ ar agor i fudiadau Cymru

Cyhoeddwyd : 26/10/23 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Cyfle i fentrau cymdeithasol, neu fudiadau gwirfoddol â chynnyrch, gwasanaethau neu brofiadau i’w gwerthu, yng Nghymru i ddysgu gan arbenigwyr, datblygu sgiliau a chysylltu â chyrff corfforaethol.

Bydd y rhaglen newydd, #BuySocial Purchase Power gan Social Enterprise Scotland a Social Investment Scotland (gwefannau Saesneg yn unig) yn cynorthwyo mentrau cymdeithasol neu fudiadau gwirfoddol sy’n masnachu i gysylltu â chyrff corfforaethol a chyrff cyhoeddus sy’n ceisio datblygu eu heffaith gymdeithasol ac amgylcheddol.

Er bod y rhaglen wedi’i thargedu at fudiadau yn yr Alban, gall grwpiau yng Nghymru ymuno am ffi fechan o £100+TAW (ac mae mudiadau o Gymru sydd wedi mynychu rhaglenni tebyg wedi dweud wrthym ni ei fod, heb os, yn werth y pris mynediad).

PA FUDD FYDDWCH CHI’N EI GAEL O’R RHAGLEN

Mae ‘Purchase Power’ yn gyfle i ddysgu o arbenigwyr, meistroli’r grefft o gyflwyno syniadau a chysylltu â chyrff corfforaethol sy’n chwilio am fentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol eraill i fuddsoddi ynddyn nhw.

Wedi’i gyflwyno mewn sesiynau misol, byddwch chi’n cael cyfle i:

  • Glywed gan siaradwyr arbenigol amrywiol
  • Datblygu’r sgiliau i ennill contractau
  • Mireinio ein cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau

Mae’r rhaglen yn adeiladu at fŵt-camp dwys tridiau o hyd sy’n paru pobl. Bydd yn rhoi cyfle i bobl gwrdd a chysylltu â phrynwyr corfforaethol mawr sy’n chwilio am fudiadau a arweinir gan effaith i weithio gyda nhw.

Gallwch chi ddarllen mwy am beth sydd wedi’i gynnwys yn y rhaglen yma (Saesneg yn unig).

SUT I WNEUD CAIS

Dylai mudiadau o Gymru sydd â diddordeb mewn ymgeisio gysylltu â’n tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru (sic@wcva.cymru) i ddechrau.

Mae’r ceisiadau’n cau yn fuan, a’r rhaglen yn bwriadu dechrau ar 15 Tachwedd 2023.

RHAGOR O WYBODAETH AM RAGLEN ‘PURCHASE POWER’

Ar ddydd Llun 9 Hydref 2023, cyflwynodd Swyddog Cyswllt Social Investment Scotland, Rachael, sesiwn flasu ar #BuySocial Purchase Power. Siaradodd Rachael â’r gwestai arbennig, Mandy Powell o’r fenter gymdeithasol o Gymru, The Goodwash Company ynghylch eu taith i mewn i farchnadoedd manwerthu newydd.

Gallwch chi wylio’r sesiwn isod (Saesneg yn unig):

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 07/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – rhaglen digwyddiadau yn fyw nawr!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – gwnewch gais nawr am le i gynnal digwyddiad ac arddangosfa!

Darllen mwy