Adnoddau

Categorïau:

Chwilio:

Categori : Effaith a gwerthuso |

Gwerthusiad o Ymateb Cyllidwyr Cymru

Categori : Effaith a gwerthuso |

Adroddiad Darganfyddiadau Digidol 27 Hydref 2021

Categori : Effaith a gwerthuso |

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adroddiad Bregusrwydd sy’n dod i’r amlwg

Categori : Effaith a gwerthuso |

Sut mae gwneud yfory yn well na ddoe?

Categori : Effaith a gwerthuso |

Mesur yr hyn sy’n bwysig – canllaw gwerthuso

Categori : Effaith a gwerthuso |

Cod Ymarfer Effaith Da – Crynodeb

Categori : Effaith a gwerthuso |

Y Cod Ymarfer ar Gyfer Adrodd Effaith

Categori : Effaith a gwerthuso |

Rheoli eich sefydliad – Polisi Gwerth Cymdeithasol

Categori : Effaith a gwerthuso |

Rheoli eich sefydliad – Effaith a mesur effaith

Categori : Effaith a gwerthuso |

Dechreuwr Mesur Effaith