Adnoddau

Categorïau:

Chwilio:

Categori : Cyllid | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dod o hyd i arian a’i gael – Datblygu strategaeth codi arian

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Grantiau a chontractiau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheoli eich sefydliad – Y cynllun busnes

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dechrau – Dewis Strwythurau Cyfreithiol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheoli eich sefydliad – Datblygu cynllun strategol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cynnwys Ymddiriedolwyr Ifanc

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Canllawiau ymarferol i bwyllgorau rheoli

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Archwiliad iechyd llywodraethu

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau i elusennau llai

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau ar gyfer elusennau mwy

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheolaethau ariannol mewnol elusennau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Yr ymddiriedolwr hanfodol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheoli arian – Cyfrifon ac archwiliad blynyddol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Cofrestr o Bobl â Rheolaeth

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Yswiriant indemniad ymddiriedolwyr

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Atebolrwydd llywodraethwyr ac aelodau bwrdd

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymddiriedolwyr

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Recriwtio, dethol a sefydlu

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Y corff llywodraethu a swyddogion

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Dyletswyddau a chyfrifoldebau