Adnoddau

Categorïau:

Chwilio:

Categori : Cyllid | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Datblygu strategaeth codi arian

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Grantiau a chontractiau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Y cynllun busnes

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dewis Strwythurau Cyfreithiol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Datblygu cynllun strategol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cynnwys Ymddiriedolwyr Ifanc

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol Effeithiol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer elusen fach

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Canllawiau ymarferol i bwyllgorau rheoli

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Archwiliad iechyd llywodraethu

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau i elusennau llai

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau ar gyfer elusennau mwy

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheolaethau ariannol mewnol elusennau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Yr ymddiriedolwr hanfodol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cyfrifon ac archwiliad blynyddol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cofrestr o Bobl â Rheolaeth

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dirwyn i ben – y camau ac opsiynau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Yswiriant indemniad ymddiriedolwyr

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Atebolrwydd llywodraethwyr ac aelodau bwrdd

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Gweithio gyda’r Prif Swyddog

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymddiriedolwyr

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Recriwtio,dethol a sefydlu

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Y corff llywodraethu a swyddogion

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dyletswyddau a chyfrifoldebau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Egwyddorion llywodraethu