Adnoddau

Categorïau:

Chwilio:

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Cyflwyniad i daflenni gwybodaeth nodau DLCD

Categori : Effaith a gwerthuso |

Gwerthusiad o Ymateb Cyllidwyr Cymru

Categori : Effaith a gwerthuso |

Adroddiad Darganfyddiadau Digidol 27 Hydref 2021

Categori : Effaith a gwerthuso |

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adroddiad Bregusrwydd sy’n dod i’r amlwg

Categori : Heb gategori |

Cefnogi iechyd meddwl yn y gymuned

Categori : Heb gategori |

Taelen gwybodaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sefydlu gwasanaethau dosbarthu bwyd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Gweithredu gwasanaeth cludiant cymunedol

Categori : Effaith a gwerthuso |

Sut mae gwneud yfory yn well na ddoe?

Categori : Dylanwadu |

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Taflen ffeithiau ffyrdd o weithio

Categori : Dylanwadu |

Grymuso cymunedau yng nghyddestun Brexit: crynodeb terfynnol

Categori : Dylanwadu |

Grymuso cymunedau yng nghyddestun Brexit (adroddiad llawn)

Categori : Dylanwadu | Gwirfoddoli | Ymgysylltu â’r cyhoedd |

Gwirfoddoli a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Categori : Dylanwadu |

Grymuso Cymunedau

Categori : Gwirfoddoli |

Siarter cydberthnasau gwirfoddoli a’r gweithle

Categori : Cyllid |

Gweithgareddau caffael mewn perthynas â chyllid Ewropeaidd yng Nghymru

Categori : Cyllid |

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020

Categori : Diogelu |

Gwiriadau DBS – Gweithio gydag Oedolion

Categori : Diogelu |

Gwiriadau DBS – Gweithio gyda Phlant

Categori : Gwirfoddoli |

Yr adnoddau gorau ar gyfer ymgysylltu llwyddiannus â’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod 2018

Categori : Gwirfoddoli |

Adran Gwaith a Phensiynau a Gwirfoddoli Cymru – Canllawiau Gwirfoddoli

Categori : Gwirfoddoli |

Trosi profiad gwirfoddoli yn waith – chyflwyniad

Categori : Gwirfoddoli |

Trosi profiad gwirfoddoli yn waith – ffeithlun

Categori : Gwirfoddoli |

Datblygu strategaeth wirfoddoli

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi enghreifftiol ar gyfer treuliau

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi cwynion ar gyfer gwirfoddolwyr

Categori : Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cytundebau gwirfoddoli enghreifftiol

Categori : Diogelu |

DBS: Ymddiriedolwyr Elusennau

Categori : Gwirfoddoli |

Recriwtio gwirfoddolwyr ifanc

Categori : Gwirfoddoli |

Siarter Gwirfoddoli Ieuenctid a Gweithredu Cymdeithasol

Categori : Gwirfoddoli |

Pecyn Cymorth ar gyfer Gwirfoddoli Amgylcheddol

Categori : Gwirfoddoli |

Côd ymarfer ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Yr iaith Gymraeg – cyd-destun cyfreithiol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian: Treth ar werth

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian – Sefydlu system ariannol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Dewis eich ymgeisydd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Asedau – Rhedeg adeiladau

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian – Pensiynau

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian – Cyflogres

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian – Monitro gwariant a chyllideb

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli eich sefydliad – Polisi Amgylcheddol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Polisi mamolaeth

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cwynion – Cyflogi a rheoli pobl

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Asedau – Technoleg Gwybodaeth

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Asedau – Eiddo deallusol

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli eich sefydliad – Yswiriant

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Sefydlu, hyfforddi a datblygu

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian – Sut i ysgrifennu polisi buddsoddi

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian – Sicrhau bod gennych bolisi cronfeydd wrth gefn da

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian – Sut y dylid buddsoddi cronfeydd wrth gefn

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli eich sefydliad – Iechyd a diogelwch

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Aflonyddu yn y gwaith

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Polisiau sy’n ystyriol o deuluoedd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Polisi cyfle cyfartal

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli eich sefydliad – Canllaw cyfle cyfartal

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Cyflogi staff am y tro cyntaf

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Llunio manyleb swydd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Polisi disgyblaeth

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Asedau – Adeiladau

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Rheoli arian – Osgoi twyll

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Hysbysebu eich swydd

Categori : Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Cyflogi a rheoli pobl – Polisi mabwysiadu

Categori : Effaith a gwerthuso |

Mesur yr hyn sy’n bwysig – canllaw gwerthuso

Categori : Effaith a gwerthuso |

Cod Ymarfer Effaith Da – Crynodeb

Categori : Effaith a gwerthuso |

Y Cod Ymarfer ar Gyfer Adrodd Effaith

Categori : Effaith a gwerthuso |

Rheoli eich sefydliad – Polisi Gwerth Cymdeithasol

Categori : Effaith a gwerthuso |

Rheoli eich sefydliad – Effaith a mesur effaith

Categori : Effaith a gwerthuso |

Dechreuwr Mesur Effaith

Categori : Cyllid | Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dod o hyd i arian a’i gael – Datblygu strategaeth codi arian

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Grantiau a chontractiau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheoli eich sefydliad – Y cynllun busnes

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Dechrau – Dewis Strwythurau Cyfreithiol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheoli eich sefydliad – Datblygu cynllun strategol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Cynnwys Ymddiriedolwyr Ifanc

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Canllawiau ymarferol i bwyllgorau rheoli

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Archwiliad iechyd llywodraethu

Categori : Gwirfoddoli |

Gwirfoddolwyr – Meddwl am wirfoddoli

Categori : Cyllid |

Dod o hyd i arian a’i gael – Codi arian corfforaethol a phartneriaethau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau i elusennau llai

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Côd Llywodraethu Elusennau ar gyfer elusennau mwy

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheolaethau ariannol mewnol elusennau

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Yr ymddiriedolwr hanfodol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Rheoli arian – Cyfrifon ac archwiliad blynyddol

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Cofrestr o Bobl â Rheolaeth

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Yswiriant indemniad ymddiriedolwyr

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Atebolrwydd llywodraethwyr ac aelodau bwrdd

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymddiriedolwyr

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Recriwtio, dethol a sefydlu

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Y corff llywodraethu a swyddogion

Categori : Llywodraethu ac arweinyddiaeth  |

Ymddiriedolwyr a llywodraethu – Dyletswyddau a chyfrifoldebau

Categori : Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – senarios

Categori : Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – tueddiadau