group of people planting at garden in sunshine

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nod prosiect PNLl Cymru yw helpu i wyrdroi dirywiad naturiol yng Nghymru ac mae’n bartneriaeth rhwng yr holl awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol yng Nghymru, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, CGGC a’r Canolfannau Cofnodion Amgylchedd Lleol.

Mae byd natur yn rhyfeddol ac ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol Cymru yn dirywio ac felly hefyd y manteision y mae’n eu sicrhau.

Ein nod yw adeiladu rhwydwaith adfer natur ar draws Cymru, gan ymgysylltu â phobl a chymunedau, busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau mewn camau ymarferol a chynlluniau strategol ar gyfer Cymru iach, gadarn a chyfoethog ei natur.

Dewch o hyd i’ch Partneriaeth Natur Leol

Cyllid a Chefnogaeth Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Menter newydd wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru yw Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i helpu atal a gwrthdroi’r dirywiad mewn natur, ac i dyfu’r amgylchedd er budd cenedlaethau’r dyfodol. Wedi’i anelu at gynghorau tref a chymuned, bydd ystod o gefnogaeth a gyllidir ar gael, gan cynnwys cyfleoedd cyfredol gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Bydd WCVA a phartneriaid yn cynnal ystod o ddigwyddiadau gwybodaeth a gweminarau yn ystod mis Mawrth ac Ebrill. Gweler y manylion isod.

Bydd mwy o ddyddiadau mewn lleoliadau ledled Cymru yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir! 

Digwyddiadau

16 Mawrth, Blaenau Ffestiniog, 17:30 – 19:00

26 Mawrth, Caerffili, Amser i’w gadarnhau

Gweminar

10 Mawrth, 14:00 – 15:00, (yn Saesneg)

17 Mawrth, 14:00 – 15:00, (yn Gymraeg)