Newyddion

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 19/05/20 | Categorïau: Dylanwadu,

Covid-19 ac Economi Cymru – ‘Bydd angen cryn dipyn o gymorth ychwanegol ar Gymru’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/05/20 | Categorïau: Dylanwadu,

COVID-19 a’r sector gwirfoddol: dysgu cychwynnol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/04/20 | Categorïau: Dylanwadu,

Treialu offer ymgysylltu newydd er mwyn casglu tystiolaeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/04/20 | Categorïau: Dylanwadu,

Y Dirprwy Weinidog yn canmol ymateb y sector i’r argyfwng coronafeirws wrth i ymchwiliadau newydd gael eu lansio

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 14/04/20 | Categorïau: Dylanwadu,

‘Newid hirdymor mewn ymddygiad’ yn angenrheidiol er mwyn i strategaeth ailddefnyddio ac ailgylchu fod yn llwyddiannus

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/04/20 | Categorïau: Dylanwadu,

Cyllid o’r llywodraeth yn cam cyntaf da i gadw gwasanaethau gwirfoddol hanfodol i redeg

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Awduron:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 28/05/20

|

Saith cwestiwn ar gyfer gwerthuso yn ystod argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/05/20

|

Gweithio gartref – yr heriau hirdymor i elusennau

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/05/20

|

Adrodd straeon er mwyn sicrhau llwyddiant trefi Cymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/05/20

|

Sut mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio’n ariannol ar y sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 18/05/20

|

Cefnogi ysgyfaint y genedl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20

|

Codwyr arian gwirfoddol ar-lein

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 29/05/20 | Categorïau: Uncategorized,

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid,

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid,

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/03/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth,

Coronafeirws: Gwybodaeth i Ymddiriedolwyr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth,

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Ymuno gyda’n rhestr bostio

Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol