Newyddion

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Gwirfoddoli,

Gwirfoddolwyr Sir y Fflint yn paratoi i gynorthwyo trigolion

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/04/20 | Categorïau: Uncategorized,

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/04/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth,

COVID-19 a chyfarfodydd rhithwir: Canllawiau ICSA

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/04/20 | Categorïau: Cyllid,

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/04/20 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau,

Ymgynghoriad ar fuddsoddi rhanbarthol yng Nghymru y tu allan i’r UE

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/04/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth,

COVID- 19: Newid amcanion elusennol

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Awduron:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 03/04/20

|

Y wasgfa fawr i elusennau

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/04/20

|

Esiamplau o godi arian ar-lein yn ystod y Coronafeirws

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/03/20

|

Codi arian a’r Coronafeirws: byddwch yn hyderus a mynd ar-lein

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 25/03/20

|

Symud, sefydlogi, adfer: ymateb y sector gwirfoddol i COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 24/03/20

|

Yno pan mae ar bobl ein hangen, nid dim ond pan fydd yn gyfleus

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/03/20

|

Sut gall elusennau ddal ati i wneud daioni cymdeithasol wrth gadw pellter cymdeithasol?

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 08/04/20 | Categorïau: Uncategorized,

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid,

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/03/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth,

Coronafeirws: Gwybodaeth i Ymddiriedolwyr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau,

gofod3 2020 wedi gohirio oherwydd coronafeirws

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/03/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth,

Argaeledd cyflenwadau i sefydliadau gwirfoddol sy’n cyflawni dyletswyddau allweddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/04/20 | Categorïau: Cyllid,

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Ymuno gyda’n rhestr bostio

Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol