Newyddion

Categorïau:

Cyhoeddwyd: 28/06/22 | Categorïau: Newyddion |

Rhaglen newid CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 24/06/22 | Categorïau: Newyddion |

Dull strategol o fynd ati i wirfoddoli yn y GIG

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/06/22 | Categorïau: Cyllid |

Diweddariad ar Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF): Angen gweithredu

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/06/22 | Categorïau: Newyddion |

Sustrans Cymru yn partneru ag CGGC mewn swyddfa newydd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/06/22 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau’r Comisiwn Elusennau – Cadeirydd Newydd a Chynllun Busnes ar gyfer 2022/23

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/06/22 | Categorïau: Newyddion |

Gwobr Adeiladu Ymddiriedaeth y Cyhoedd

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 28/06/22 | Categorïau: Gwirfoddoli | Awdur: Fiona Liddell

Dull strategol o fynd ati i wirfoddoli yn y GIG

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/06/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Awdur: Rachel Ford-Evans (Guest Author)

Helpu mudiadau gwirfoddol i fynd i’r afael â’r ‘problemau anodd’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/06/22 | Categorïau: Dylanwadu | Awdur: Malcolm John (Guest Author)

Byrddau mwy amrywiol ‘ddim y tu hwnt i’n dychymyg’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/06/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Awdur: Menai Owen-Jones

Cadw eich pen uwchlaw’r argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/06/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Awdur: Garry Dalton (Guest Author)

Cael yr offer cywir i’w defnyddio

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/06/22 | Categorïau: Dylanwadu | Awdur: Sara Moseley (Guest Author)

Cleifion yng Nghymru – sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 12/01/22 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid |

COVID-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws COVID-19

Darllen mwy

    Ymuno gyda’n rhestr bostio

    Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
    Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


    Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol