Newyddion

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 30/07/21 | Categorïau: Newyddion |

Gwneud mwy o wahaniaeth fel ymddiriedolwyr CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/07/21 | Categorïau: Newyddion |

Grant SCoRE Cymru i gefnogi cydweithrediad Môr Iwerddon

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/07/21 | Categorïau: Cyllid | Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Mentrau cymdeithasol Cymru yn ceisio cyrraedd pen y dosbarth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/07/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/07/21 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Y Comisiwn Elusennau yn cyhoeddi rhybudd diogelu i elusennau cymorth tramor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/07/21 | Categorïau: Newyddion |

Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Awduron:

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 23/07/21

| Awdur: Peredur Owen Griffiths MS

‘Mae gwirfoddoli yn rhan gynhenid o’r wlad hon ac rwy’n falch o hynny’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 22/07/21

| Awdur: Alison Pritchard

Gwerthuso ymateb cyllidwyr i argyfwng pandemig COVID-19 yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/07/21

| Awdur: Mark Isherwood AS

‘Mae angen i ni groesawu cyd-gynhyrchu, gan symud y tu hwnt i’r rhethreg a’r ymgynghori i wneud pethau’n wahanol wrth weithredu’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/07/21

| Awdur: CGGC

Datblygu Digidol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/07/21

| Awdur: Jane Hutt AS

‘Gwirfoddolwyr yw’r glud amhrisiadwy sy’n dal ein cymunedau at ei gilydd’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/07/21

| Awdur: Alison Pritchard

Dyma gyflwyno Tîm Gwydnwch a Datblygu newydd CGGC

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 28/07/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

    Ymuno gyda’n rhestr bostio

    Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
    Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


    Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol