Newyddion

Categorïau:

Cyhoeddwyd: 29/03/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Lansio Wythnos Gwirfoddolwyr 2023 yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 17/03/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Ymunwch â’r Help Llaw Mawr i ddenu mwy o wirfoddolwyr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/03/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

A allech chi fod yr aelod newydd o’r banel annibynnol IiV Cymru?

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/03/23 | Categorïau: Cyllid |

Dyddiad cau wedi’i ymestyn – Cyllid ychwanegol ar gyfer busnesau cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/03/23 | Categorïau: Cyllid | Gwybodaeth a chymorth |

Grwpiau ffocws ar gymorth i godi arian

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/03/23 | Categorïau: Newyddion |

Effaith cyllid Ewropeaidd yng Nghymru

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 22/03/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Awdur: Jayne Kendall (Guest Author)

Paratoi, gweithredu a goroesi

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/03/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Awdur: Fiona Liddell

Dull rhanbarthol o ddatblygu gwirfoddoli

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/03/23 | Categorïau: Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Awdur: Gwyneth Jones (Guest Author)

Cefnogi cymunedau yng Nghymru i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/03/23 | Categorïau: Dylanwadu | Awdur: Ben Lloyd (Guest Author)

Ein llais yn San Steffan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/23 | Categorïau: Dylanwadu | Awdur:

#CofleidioTegwch – Iechyd Menywod

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 17/02/23 | Categorïau: Dylanwadu | Awdur: Becky Ricketts (Guest Author)

Yr argyfwng tai sy’n wynebu pobl hŷn yng Nghymru

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 12/01/22 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid |

COVID-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws COVID-19

Darllen mwy

    Ymuno gyda’n rhestr bostio

    Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
    Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


    Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol