Newyddion

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 07/05/21 | Categorïau: Newyddion |

Apêl Coronafeirws y Pwyllgor Argyfyngau (DEC) wedi’i hehangu i gynnwys India

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 07/05/21 | Categorïau: Newyddion |

Rydyn ni’n cyflogi – Ymunwch â thîm CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/05/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/05/21 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

AGMs a chyfarfodydd eraill – Diweddariad gan y Comisiwn Elusennau

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/04/21 | Categorïau: Dylanwadu |

Bil newydd arfaethedig yn trin y sector fel ‘partner iau’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/04/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariad y Comisiwn Elusennau ar help gydag Ansolfedd i gwmnïau elusennol a mudiadau corfforedig elusennol

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Awduron:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 29/04/21

| Awdur: Russell Todd

Sut mae coronafeirws wedi effeithio cydnerth eich elusen?

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/04/21

| Awdur: Aimee Parker

‘Allwch chi ddim bod yn rhywbeth allwch chi ddim ei weld’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/04/21

| Awdur: Aimee Parker

Cymunedau Rhuthun a Dinbych ‘ar dân!’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/04/21

| Awdur: Aimee Parker

Gwireddu breuddwydion yn Aberystwyth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/04/21

| Awdur: Aimee Parker

‘Allwch chi ddim rheoli’r dyfodol, ond gallwch chi ddylanwadu arno’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/04/21

| Awdur: David Cook

Syniadau da i elusennau sy’n ymgyrchu yn ystod etholiadau’r Senedd

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 05/05/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

Darllen mwy

    Ymuno gyda’n rhestr bostio

    Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
    Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


    Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol