Newyddion

Categorïau:

Cyhoeddwyd: 21/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Cyflwyno Wythnos Elusennau Cymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Rheolwr Amrywiaeth Cenedlaethol CGGC yn derbyn cydnabyddiaeth drwy ennill wobr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Wythnos Ymddiriedolwyr 2021, 1af i 5ed Tachwedd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Lansio gwefan newydd i ddiogelu’r sector gwirfoddol rhag twyll a seiberdroseddu

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/10/21 | Categorïau: Gwirfoddoli |

‘Mae gwirfoddoli wedi fy helpu i mewn llawer o ffyrdd’

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Awduron:

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 10/09/21 | Categorïau: Ar gyfer aelodau | Awdur: CGGC

Manteisiwch i’r eithaf ar eich aelodaeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 07/09/21 | Categorïau: Ar gyfer aelodau | Awdur: Garry Dalton

Dod allan o’r cyfnod clo – camau nesaf eich mudiad

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 07/09/21 | Awdur: Jamie-Lee Cole

Gair gan yr aelodau: The Wallich

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/08/21 | Awdur: Siân Eagar

Deg gwers ar wydnwch gan fudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/08/21 | Awdur: Alun Jones

Ydy hi’n amser ailedrych ar eich cynlluniau twf?

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/08/21 | Awdur: Fiona Liddell

Fframwaith i glymu gwirfoddoli yn rhan o faes iechyd a gofal cymdeithasol

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 13/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

Darllen mwy

    Ymuno gyda’n rhestr bostio

    Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
    Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


    Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol