Newyddion

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 23/11/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi gwaith ymchwil gofal iechyd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/11/20 | Categorïau: Mwyaf poblogaidd | Newyddion |

Y gwahaniaeth a wnaethom yn 2019/20

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/11/20 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/11/20 | Categorïau: Newyddion |

Agor enwebiadau gwobrau i ddathlu creadigrwydd yn ystod y pandemig

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/11/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Mae’n Wythnos Ddiogelu yng Nghymru yr wythnos hon

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/11/20 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Cyfleoedd datblygu gyrfa yn agor

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Awduron:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 12/11/20

| Awdur: Tessa White

‘Mae angen i ni ymladd yn erbyn cyflog isel yn y sector gwirfoddol’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/11/20

| Awdur: Mike Corcoran

Cerdded y Ffin Denau: Ansawdd y Dystiolaeth yn erbyn Ansawdd Profiad

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/11/20

| Awdur:

Wythnos siarad arian

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/11/20

| Awdur: Fiona Liddell

Adeiladu ar sylfeini cryf: ymateb gwirfoddolwyr i’r pandemig yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/11/20

| Awdur: Kerys Sheppard

Mae codwyr arian yn gwneud ymddiriedolwyr gwych. FFAITH.

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/10/20

| Awdur: Mike Corcoran

Cwestiynau Syml:  Fframwaith newydd ar gyfer diwylliant gwerthuso cynaliadwy pobl-ganolog

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 20/11/20 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

Darllen mwy

Ymuno gyda’n rhestr bostio

Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol