Newydd yn nghyllid

Cyhoeddwyd : 09/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Magic Little Grants 2020

Grantiau o £500 i brosiectau ledled Prydain Fawr. Bydd prosiectau llwyddiannus yn cefnogi ac yn ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon neu ymarfer corff, gyda’r prif nod o wella iechyd corfforol cyfranogwyr.

Bydd rhaglen Magic Little Grants 2020 yn lansio ar ddydd Mawrth 10 Mawrth 2020. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 31 Hydref 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://localgiving.org/about/magic-little-grants/

 

Football Foundation – Grow the Game

Sylwch yng Nghymru fod hyn ddim ond ar agor i Ymddiriedolaethau Cymunedol proffesiynol o glybiau Premier Cymru neu glybiau o Gymru sy’n gysylltiedig â chynghreiriau yn Lloegr

Nod Grow the Game yw cefnogi twf timau newydd i fenywod a phobl anabl, drwy gynnig grantiau o £1,500 ar gyfer creu timau cyswllt newydd.

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor rhwng 26 Chwefror 2020 a 31 Mai 2020. Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu ar sail y cyntaf i’r felin.

I gael gwybod mwy a chael mynediad i’r porth ymgeisio ar-lein, ewch i https://footballfoundation.org.uk/grant/grow-the-game

 

Mudiad Elusennol Polden-Puckham

Mae grantiau o rhwng £5,000 ac £20,000 y flwyddyn ar gael, am hyd at dair blynedd, i brosiectau sy’n canolbwyntio ar gymdeithas ac ymrwymiad a rennir tuag at ddidreisedd a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae’r grant yn cyllido mudiadau yn y DU sy’n gweithio tuag at ddylanwadu ar bolisi, agweddau a gwerthoedd ar lefel genedlaethol neu ryngwladol.

Y dyddiad cau nesaf yw dydd Gwener 11 Medi 2020. I gael gwybod mwy am sut i ymgeisio, ewch i https://www.polden-puckham.org.uk/index.php/how-to-apply-report

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy