Dwy fenyw mewn ystafell olau yn edrych ar laptop a sgwrsio am DBS

Newidiadau i’r rheolau ar gyfer gwiriadau DBS

Cyhoeddwyd : 27/11/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) wedi cyhoeddi newidiadau i’r ‘rheolau hidlo’ ar gyfer gwiriadau DBS.

O ddydd Sadwrn 28 Tachwedd 2020, bydd y DBS yn newid y rheolau hidlo sy’n pennu pa droseddau o’r gorffennol sy’n ymddangos ar dystysgrif DBS. Ar gyfer swyddi a rolau gwirfoddol sy’n ymwneud â chael gwiriad cofnodion troseddol safonol neu fanylach gan y DBS, ni fydd rhybuddiadau yn ystod plentyndod yn cael eu datgelu mwyach.

Mae hyn yn golygu bod y rheol o ran datgelu holl euogfarnau rhywun â mwy nag un euogfarn, waeth beth yw’r drosedd neu hyd amser, hefyd wedi’i diddymu.

BETH MAE’R NEWIDIADAU YN EU GOLYGU

Mae’r newidiadau i’r rheolau hidlo’n golygu na fydd unrhyw rybuddion, rhybuddiadau na cheryddon a dderbyniwyd gan rywun cyn oedd yn 18 oed yn ymddangos (pan fydd dros 18 oed).

Nid oes newid i’r rhestr o droseddau difrifol (‘troseddau penodedig’), na fydd yn cael eu hidlo ar unrhyw adeg.

Mae hyn yn golygu:

  • bydd yr holl rybuddiadau a dderbynnir ar ôl 18 oed yn cael eu hidlo ar ôl chwe blynedd
  • bydd yr holl euogfarnau a bennir ar gyfer unigolion o dan 18 oed yn cael eu hidlo ar ôl pum mlynedd a hanner
  • bydd yr holl euogfarnau a bennir ar gyfer unigolion dros 18 oed yn cael eu hidlo ar ôl 11 mlynedd
  • ni fydd euogfarnau sy’n arwain at gyfnod mewn carchar neu ddedfryd ohiriedig yn cael eu hidlo ar unrhyw adeg

Argymhellir fod yr wybodaeth a roddir i ymgeiswyr am wiriadau DBS yn cael eu diwygio yn unol â hyn.

RHAGOR O WYBODAETH

Cafodd yr wybodaeth uchod ei chymryd o’r ffynonellau canlynol.

Unlock

Newidiadau i’r rheolau hidlo Tachwedd 2020: Beth sydd angen i chi wybod – elusen Unlock (Saesneg yn unig)

DBS

Rheolau hidlo newydd – GOV.UK (www.gov.uk) (Saesneg yn unig)

Rheolau hidlo newydd ar gyfer tystysgrifau DBS (o 28 Tachwedd 2020 ymlaen) – GOV.UK (www.gov.uk) (Saesneg yn unig)

Rhestr o droseddau na fydd yn cael eu hidlo o dystysgrif DBS ar unrhyw adeg – GOV.UK (www.gov.uk) (Saesneg yn unig)

MWY AR DDIOGELU

I gael adnoddau a gwybodaeth am gadw pobl yn ddiogel a’ch cyfrifoldebau, ewch i’n tudalen Diogelu ac Amddiffyn Pobl.

Mae gennym hefyd gyfres o adnoddau diogelu sy’n ymwneud â COVID-19 ar ein tudalen canllawiau ac adnoddau COVID-19.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Newidiadau i ardrethi busnes ar gyfer elusennau yng Nghymru

Darllen mwy