Group of people at a table each with a digital device

Newid: cyfres ddigwyddiadau digidol

Cyhoeddwyd : 09/05/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Mae rhaglen o sgyrsiau ysbrydoledig dros amser cinio sef Newid: Digidol ar gyfer Ymddiriedolwyr, yn cymryd lle rhwng y 16-25 o Fai i’ch cynorthwyo chi i ddatblygu digidol o fewn eich mudiad.

Mae’r digwyddiadau hyn yn addas i bob lefel gyda digonedd o gyfleoedd i ofyn cwestiynau a rhannu profiadau. Waeth beth yw eich camau nesaf gyda digidol, camwch ymlaen yn hyderus gyda’r offer a strategaethau defnyddiol o’n cyfres o ddigwyddiadau

DIGWYDDIADAU YN Y GYFRES HON

I archebu lle yn un o’r digwyddiadau, neu ymhob un o’r digwyddiadau, cliciwch ar y dolenni uchod.

BETH YW NEWID?

Rhaglen beilot gyffrous yw Newid: digidol ar gyfer y trydydd sector sy’n datblygu a chefnogi sgiliau digidol y sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn bartneriaeth rhwng ProMo Cymru, Cwmpas a CGGC, wedi’i chyllido gan Lywodraeth Cymru a’i chefnogi gan y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.

Gellir cael gwybodaeth am waith y tri phartner drwy ddilyn y dolenni isod.

https://wcva.cymru/cy/yn-cyflwyno-newid-digidol-ar-gyfer-y-trydydd-sector/

https://medium.com/newid-cymru

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – gwnewch gais nawr am le i gynnal digwyddiad ac arddangosfa!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Safon Ddibynadwy – gweminar cinio a dysgu am ddim

Darllen mwy