Dwy o fenywod yn cymryd selfie yng ngofod3

Mudiadau gwirfoddol, unwch!

Cyhoeddwyd : 12/02/20 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Gellir cofrestru ar gofod3 nawr, sef y digwyddiad mwyaf ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae’r digwyddiad mwyaf ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru yn ôl. gofod3 yw’r digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru, gyda mwy na 600 o gynrychiolwyr o bob cwr o sector gwirfoddol Cymru, a phawb yma am yr un rheswm – i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd. Yn wahanol i unrhyw ddigwyddiad arall yng Nghymru, ein lle ni yw hwn i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arloesi ac i ysbrydoli ein gilydd.Mae gan gofod3 raglen brysur a chyffrous, gyda man arddangos rhyngweithiol bywiog sy’n cynnwys mudiadau o’r trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae’n gyfle prin ond hollbwysig inni ddod ynghyd a chreu newid yng Nghymru. Eleni, bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 19 Mawrth 2020.

Beth i’w ddisgwyl

gofod3 yw ein lle ni i ddod at ein gilydd, archwilio syniadau, a rhwydweithio gydag eraill o bob cwr o’r wlad.

Rydyn ni wedi llenwi’r diwrnod gydag ystod eang o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, paneli trafod a gweithdai ar bynciau pwysig fel:

  • Cyllido a chodi arian
  • Digidol a thechnoleg
  • Arweinyddiaeth
  • Risg, llywodraethu ac effaith

Mae gan gofod3 fan arddangos brysur, sy’n wych ar gyfer dod â chydweithwyr ynghyd o’r sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat. Byddwn hefyd yn cael sesiynau galw heibio, Holi ac Ateb, ac mae’r darlithoedd Safbwynt yn dychwelyd i theatr gofod3, sef sgyrsiau byr ar bynciau sydd o bwys i’r sector.

Gallwch nawr weld ein rhaglen lawn o arddangoswyr a digwyddiadau trwy ymweld â gwefan gofod3. Archebwch eich lle drwyddi a chofrestrwch eich diddordeb yn nigwyddiadau’r dydd i gael y newyddion diweddaraf – bydd y lleoedd ar gyfer digwyddiadau gofod3 eleni’n cael eu llenwi ar sail y cyntaf i’r felin ar y diwrnod, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cyrraedd mewn da bryd.

Cadwch eich lle heddiw 

gofod3 yw ein lle ni i ysbrydoli, ysgogi ac arloesi. Peidiwch â cholli’r cyfle unigryw hwn i feddwl, dysgu a chydweithio gyda phobl eraill o’r sector gwirfoddol.

Cofrestrwch AM DDIM ar www.gofod3.cymru

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 04/06/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Edrychwch ar hyfforddiant diogelu gydag CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy