Mae menyw sy'n gweithio gartref yn mynychu digwyddiad ar-lein ac yn cymryd nodiadau

Mewn trafodaeth â’r Comisiwn Elusennau

Cyhoeddwyd : 09/10/23 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Cyfle i glywed y diweddaraf gan y Comisiwn Elusennau ar eu gwaith presennol.

BETH FYDDAF YN DYSGU AMDANO?

Ar 18 Hydref, mae CGGC yn cynnal sesiwn hybrid gyda’r Comisiwn Elusennau i roi cyfle i unrhyw elusen gofrestredig ddod i wrando ar ddiweddariadau ar ganllawiau allweddol a gyhoeddwyd gan y comisiwn.

Bydd Cyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebiadau’r Comisiwn yn rhoi diweddariad ar rai o’r meysydd allweddol sy’n cael sylw ar hyn o bryd, fel ymgyrchoedd a digwyddiadau i ddod a chanllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Bydd yn gyfle i drafod a gofyn cwestiynau ar feysydd fel canllawiau’r Comisiwn ar gyfryngau cymdeithasol a gyhoeddwyd ar ôl ymgynghoriad ffurfiol. Bydd y canllawiau yn cynorthwyo ymddiriedolwyr i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am hyn yma.

FY NGHYFRIF COMISIWN ELUSENNAU

Eleni, mae’r ffordd y mae elusennau yn cael mynediad at wasanaethau ar-lein y Comisiwn wedi newid, gyda chyflwyniad ‘Fy Nghyfrif Comisiwn Elusennau’. Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau a rhoi adborth ar sut mae’r newid hwn wedi effeithio arnoch chi.

Bydd croeso i bobl ofyn cwestiynau ar bopeth sy’n gysylltiedig â’r Comisiwn Elusennau ac i chi rannu eich profiadau, y problemau a’r heriau y mae elusennau yng Nghymru yn eu hwynebu.

PRYD A BLE?

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal gan CGGC mewn fformat hybrid ar 18 Hydref 2023, 10.30 am – 12 pm.

Bydd y sesiwn yn un hybrid, a bydd croeso i’r rheini sydd am fynychu’n bersonol ymuno yn swyddfa Caerdydd CGGC.

Mae’n agored i bob elusen gofrestredig, ond mae lleoedd yn gyfyngedig a byddant yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

SUT YDW I’N CYMRYD RHAN?

I sicrhau eich cyfraniad i’r drafodaeth hon, anfonwch e-bost at polisi@wcva.cymru yn nodi yr hoffech chi ymuno’n bersonol neu ar-lein.

A fyddech gystal â nodi hefyd os hoffech gyfrannu i’r sesiwn yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 07/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – rhaglen digwyddiadau yn fyw nawr!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – gwnewch gais nawr am le i gynnal digwyddiad ac arddangosfa!

Darllen mwy