Dau hyffordwr gwirfoddolwyr wrth laptop

Mae’n Wythnos Ddiogelu yng Nghymru yr wythnos hon

Cyhoeddwyd : 16/11/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Mae 16 – 20 Tachwedd yn Wythnos Ddiogelu genedlaethol yng Nghymru

Nod Wythnos Ddiogelu yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelu. Mae gan bawb ran i’w chwarae i gadw pobl yn ddiogel rhag niwed.

Mae diogelu yn golygu amddiffyn plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso ac addysgu’r rhai o’u cwmpas i adnabod yr arwyddion a’r peryglon.

Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad gwirfoddol ac elusen, yn enwedig y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl.

Mae diogelu da a phriodol yn rhoi tawelwch meddwl i’r cyhoedd am eich mudiad ac yn cyfrannu at enw da y sector yn gyffredinol.

Bydd llawer o weithgareddau’n cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod Wythnos Ddiogelu. I gael gwybod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi, ewch i wefan eich Bwrdd Diogelu rhanbarthol. Gallwch ddod o hyd i’ch bwrdd ar Wefan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol, Dod o hyd i’ch bwrdd rhanbarthol

Cymryd Rhan

Beth am ddefnyddio Wythnos Ddiogelu fel cyfle i adolygu arferion diogelu eich mudiad?

  • Yw eich polisi diogelu’n gyfredol?
  • Oes angen hyfforddiant diogelu neu gwrs gloywi ar unrhyw un yn eich mudiad?
  • Yw pawb yn eich mudiad yn gwybod pwy i gysylltu â nhw os oes ganddynt bryderon?
  • Yw’r bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw yn gwybod beth rydych chi’n ei wneud i’w cadw nhw’n ddiogel rhag niwed?
  • Yw eich ymddiriedolwyr yn gwybod mai nhw yn y pen draw sy’n gyfrifol am ddiogelu yn eich mudiad?

Adnoddau defnyddiol

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwe dudalen Diogelu

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddiogelu, mae croeso i chi gysylltu â’n Swyddog Diogelu a fydd yn fwy na pharod i helpu, safeguarding@wcva.cymru.

Gallwch hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol ynghylch cyfleoedd hyfforddi lleol, Cefnogi Trydydd Sector Cymru

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 01/06/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Hyfforddiant sgiliau digidol am ddim yn cael ei ddarparu yn Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/05/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am hyfforddiant am ddim wedi’i ymestyn

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/04/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Ydych chi’n gymwys i gael hyfforddiant sgiliau digidol am ddim?

Darllen mwy