Pobl yn sefyll gyda'i gilydd wrth i'r haul fachlud

Mae’n Wythnos Ddiogelu yng Nghymru yr wythnos hon

Cyhoeddwyd : 14/11/22 | Categorïau: Newyddion |

Nod Wythnos Ddiogelu yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelu oherwydd mae gan bawb ran i’w chwarae i gadw pobl yn ddiogel rhag niwed.

Mae 14 – 18 Tachwedd yn Wythnos Ddiogelu genedlaethol yng Nghymru

Mae diogelu yn golygu amddiffyn plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso ac addysgu’r rhai o’u cwmpas i adnabod yr arwyddion a’r peryglon.

Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad gwirfoddol ac elusen, yn enwedig y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl.

Mae diogelu da a phriodol yn rhoi tawelwch meddwl i’r cyhoedd am eich mudiad ac yn cyfrannu at enw da’r sector yn gyffredinol.

Eleni, bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn lansio’r Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol newydd ar ddydd Llun 14 Tachwedd.

Bydd llawer o weithgareddau eraill yn cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod yr Wythnos. I gael gwybod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi, ewch i wefan eich Bwrdd Diogelu rhanbarthol. Gallwch ddod o hyd i’ch bwrdd ar Wefan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol, Dod o hyd i’ch bwrdd rhanbarthol

SUT I GYMRYD RHAN

Beth am ddefnyddio Wythnos Ddiogelu fel cyfle i adolygu arferion diogelu eich mudiad?

  • Yw eich polisi diogelu’n gyfredol?
  • Oes angen hyfforddiant diogelu neu gwrs gloywi ar unrhyw un yn eich mudiad?
  • Yw pawb yn eich mudiad yn gwybod pwy i gysylltu â nhw os oes ganddynt bryderon?
  • Yw’r bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw yn gwybod beth rydych chi’n ei wneud i’w cadw nhw’n ddiogel rhag niwed?
  • Yw eich ymddiriedolwyr yn gwybod mai nhw yn y pen draw sy’n gyfrifol am ddiogelu yn eich mudiad?

ADNODDAU DEFNYDDIOL

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen Diogelu

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddiogelu, mae croeso i chi gysylltu â’n Swyddog Diogelu a fydd yn fwy na pharod i helpu, Safeguarding@wcva.cymru

Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio. Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/07/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae’r Bwrsari i arweinwyr yng Nghymru yn ôl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy