Gwraig wenu yn eistedd wrth y bwrdd

Mae’n Wythnos Elusennau Cymru – dewch i ni ddathlu ein sector!

Cyhoeddwyd : 13/11/23 | Categorïau: Newyddion |

Yr wythnos hon yw Wythnos Elusennau Cymru, rhwng 13 ac 17 Tachwedd, i ddathlu gwaith da elusennau, mentrau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r sector a Chymru gyfan wedi wynebu cyfres o heriau ac amgylchiadau anodd. Mae Wythnos Elusennau Cymru yn gyfle i gydnabod a dathlu’r holl waith mae pobl a mudiadau ar draws y sector gwirfoddol yng Nghymru yn ei wneud i daflu ychydig o oleuni ar y tywyllwch. Mae’n gyfle i ddod ynghyd a dangos gwerthfawrogiad, i atgoffa pobl bod yr hyn maen nhw’n ei wneud yn gwneud gwahaniaeth.

AM WYTHNOS ELUSENNAU CYMRU

Mae gan Gymru hanes hir, chwedlonol o wirfoddoli a gweithredu gwirfoddol sy’n parhau i fod yn rhan fawr o ddiwylliant Cymru heddiw. Mae elusennau nid yn unig yn help llaw i’r rhai mwyaf agored i niwed, maent yno i bobl yn yr amseroedd da a’r drwg, gan gymryd camau sy’n edrych yn fach ond sy’n ychwanegu at wahaniaeth mawr.

Yn ystod yr wythnos byddwn yn rhannu straeon, yn dweud diolch ac yn tynnu sylw at y gwaith da y mae pobl Cymru yn ei wneud. Rydyn ni am i’r sector cyfan gymryd rhan, boed yn elusennau, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol neu fentrau cymdeithasol, rydyn ni am glywed am y cyfan.

CYMRYD RHAN

Mae digonedd o ffyrdd hawdd o gymryd rhan yn #WythnosElusennauCymru. Pam ddim…

  • RHANNWCH FIDEO BYR: Creu fideo am eich gwaith ar gyfryngau cymdeithasol a chofiwch ddefnyddio #WythnosElusennauCymru. Rydyn ni wedi creu canllaw syml ar sut i greu eich fideo sydd i’w weld ar wefan Wythnos Elusennau Cymru.
  • RHOWCH SYLW I’CH STAFF NEU WIRFODDOLWYR: Dywedwch wrth y byd am aelod o staff, gwirfoddolwr neu dîm a’r gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud trwy bostio ar gyfryngau cymdeithasol, neu drefnu dathliad ar eu cyfer gan ddefnyddio un o’n Pecynnau Parti sydd ar gael ar wefan Wythnos Elusennau Cymru. Postiwch eich neges diolch ac unrhyw luniau sydd gennych ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru (gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd pawb dan sylw).
  • RHANNWCH Y PECYN YMGYRCHU: Anfonwch becyn ymgyrchu Wythnos Elusennau Cymru ar gael ar y wefan at eich ffrindiau, cefnogwyr a phartneriaid a gofyn iddyn nhw gefnogi eich gwaith drwy gymryd rhan yn Wythnos Elusennau Cymru.

HELPWCH NI I DDATHLU’R SECTOR

Cadwch lygad ar yr hashnod #WythnosElusennauCymru ar gyfryngau cymdeithasol, lle byddwn yn postio ac yn ail-bostio am y straeon sydd bwysicaf i chi. Byddem wrth ein bodd yn cael eich cefnogaeth i ledaenu’r neges am Wythnos Elusennau Cymru 2023. Ar wefan Wythnos Elusennau Cymru fe welwch y pecyn ymgyrchu sy’n cynnig amrywiaeth o syniadau i helpu eich cefnogwyr i gymryd rhan yn Wythnos Elusennau Cymru a’n pecyn mudiadau gwirfoddol yn cynnwys adnoddau i helpu i ledaenu’r gair am yr wythnos ymhell ac agos.

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein rhestrau postio i gael gwybodaeth am Wythnos Elusennau Cymru yn syth i’ch blwch post.

 GWIRFODDOLI CYMRU

Mae Wythnos Elusennau Cymru yn amser gwych i bobl roi rhywbeth yn ôl, trwy ddangos gwerthfawrogiad, codi arian neu hyd yn oed wirfoddoli. Gyda llwyfan newydd Gwirfoddoli Cymru mae’n haws nag erioed i wirfoddolwyr gofrestru a rhoi eu profiad a’u hewyllys da i’r sector, ac nid oes amser gwell i gofrestru nag yn awr.

Cofrestrwch eich cyfleoedd gwirfoddoli am ddim yn gwirfoddoli-cymru.net.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy