Yn y trydydd sector, rhaid ymgysylltu â’r cyhoedd ac ennyn eu diddordeb er mwyn gwneud gwahaniaeth. Mae angen i’r cyhoedd wybod pwysigrwydd eich gwaith er mwyn manteisio ar eich gwasanaethau, eich cefnogi, gwirfoddoli i chi, neu i ddweud wrth bobl eraill amdanoch.

Bydd y cyrsiau hyfforddi hyn yn rhannu gwahanol ffyrdd o gyrraedd y cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth o’r gwaith pwysig rydych yn ei wneud yng Nghymru.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Sgiliau hwyluso effeithiol

18,19 MEDI & 15 HYDREF 2024
Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso.

Person teaching group at table with flipchart and post its

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Hanfodion cyd-gynhyrchu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Cyflwyniad i beth, pryd a pham ym maes cyd-gynhyrchu.

Llun: Gwaith tîm

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Grŵp o gydweithwyr

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad.

Llun: gwefan

Cyfathrebu , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw ar soffa yn gwirio ei dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio gliniadur a ffôn smart

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

Four people sit around table in office talking

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cydgynhyrchu ar waith

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Diverse group of people on laptops at meeting smiling together

Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell

Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.

Diverse group of people high fiving