Bydd y hwn yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, gwella eich gwybodaeth o ddulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, a’ch helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Sgiliau hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi. Wedi’i achredu gan Agored Cymru, lefel tri, chwe chredyd. Cynnwys Oes yna bwnc y byddech wrth eich bodd yn …

Image: Training skills