Bydd y hwn yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, gwella eich gwybodaeth o ddulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, a’ch helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Sgiliau hyfforddi , Wedi’i deilwra yn unig

Sgiliau hyfforddi

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Image: Training skills