Bydd y hwn yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, gwella eich gwybodaeth o ddulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, a’ch helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Sgiliau hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

5, 6 a 18 HYDREF 2022
Pan dry’r hyfforddai yn hyfforddwr – dysgwch y sgiliau i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi gwych

Projector with people writing on whiteboard in background