Un o’r heriau mwyaf i fudiadau trydydd sector yw sicrhau bod eu gweithdrefnau a’u prosesau yn cael eu diweddaru i gydymffurfio â’r deddfau a’r rheoliadau diweddaraf.

Bydd ein cyrsiau hyfforddi llywodraethu a diogelu i staff ac ymddiriedolwyr yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi sicrhau bod eich mudiad yn cael ei redeg yn ddiogel, yn effeithiol ac yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar lywodraethu ar gael yn ein hadran cyngor ac arweiniad.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a Diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

15 Hydref 2020 – Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg 19 Hydref 2020 – Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Cyflwynir sesiynau ar wahân yn Gymraeg ac yn Saesneg Amcanion Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, …

Dwyieithrwydd ar Waith

Llywodraethu a Diogelu

Gweminar: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol – trosolwg o recriwtio bwrdd

Gweminar ragarweiniol i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol, gan gynnwys syniadau da ar recriwtio.

Gweminar: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol – trosolwg o recriwtio bwrdd

Llywodraethu a Diogelu

Cwrs Dosbarth Meistr: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol

Mae’r cwrs Dosbarth Meistr hwn, sy’n cynnwys pum sesiwn awr o hyd, yn cael ei gyflwyno gan Getting on Board, elusen genedlaethol sy’n ymrwymedig i newid wyneb aelodaeth bwrdd.

Cwrs Dosbarth Meistr: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol

Llywodraethu a Diogelu

Gweminar – Gweithio Ystwyth: Y “Normal Newydd”?

Gweminar am ddim mewn partneriaeth â CGGC – Gweithio Ystwyth: Y “Normal Newydd”?

Gweithio Ystwyth

Llywodraethu a Diogelu

Gweminar – Diswyddiadau a Bywyd ar ôl Absenoldeb Seibiant: Ystyriaethau Tymor Hir i Gyflogwyr

Gweminar am ddim mewn partneriaeth â CGGC – Diswyddiadau a Bywyd ar ôl Absenoldeb Seibiant: Ystyriaethau Tymor Hir i Gyflogwyr

Diswyddiadau

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Diogleu Oedolion mewn perygl

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i ddiogelu oedolion mewn perygl i fudiadau trydydd sector.

Diverse group of people at board meeting

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Rheolaeth ariannol elusennau – Gwarchod eich Arian

Beth yw’r ffordd orau o warchod eich mudiad rhag twyll, colled neu gamddefnydd ariannol? Dewch i ddysgu sut i’ch amddiffyn eich hun rhag arfer ariannol gwael ar ein cwrs Gwarchod eich Arian.

Diverse group of people on laptops at meeting smiling

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru)

Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector.

Women in a meeting sit at a table in a boardroom

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Ennyn Ymddiriedaeth – Hyfforddiant recriwtio ymddiriedolwyr

A allai ystod ehangach o ymddiriedolwyr â sgiliau proffesiynol, rhwydweithiau a phrofiadau eang mewn bywyd roi’r hwb i’ch elusen chi gyrraedd y lefel nesaf?

People sit at a table outside, one person is working at a laptop while another takes notes on paper

Hyfforddiant ar archeb,Llywodraethu a Diogelu

Rheolaeth ariannol elusennau – Rheoli costau a chyllidebau

Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’ch siawns o sicrhau cyllid

Ddynes yn gwenu tra bod pobol ifanc yn eistedd at ddesg gyda phapurau a chyfrifiaduron