Os ydych wir am wneud gwahaniaeth fel mudiad trydydd sector mae angen i chi fod yn gwerthuso ac yn dysgu drwy’r amser – asesu’r hyn a wnaethoch yn dda, yr hyn a allai fod yn well, a’r hyn y byddwch yn ei wneud yn wahanol y tro nesaf.

Nid yn unig y mae mesur effaith yn hybu’ch effeithlonrwydd ond mae hefyd yn rhoi tystiolaeth gadarn i chi ei chyflwyno i gyllidwyr. Bydd y cyrsiau isod yn eich arwain drwy wahanol ddulliau i fesur effaith a gwerthuso fel y gallwch wireddu amcanion eich mudiad.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Effaith a gwerthuso

Catalyst: Adnoddau a thechnegau arloesi

13 MAWRTH 2024
Nod y cwrs undydd rhyngweithiol hwn yw cyflwyno amrediad o adnoddau a thechnegau i chi o’r byd arloesi a meddwl yn greadigol, gan eich cynorthwyo chi i fapio cryfderau, datrys problemau a dod o hyd i syniadau newydd.

dyn yn gwenu wrth weithio ar liniadur

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan  Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Nod   Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol. Cynnwys  Yn y sesiwn hanner diwrnod ar-lein hon, byddwn ni’n edrych ar y canlynol:  Eich dull personol o reoli amser   Creu’r amgylchedd cywir  Blaenoriaethu  Cydbwyso gwaith a gynlluniwyd a galwadau annisgwyl   …

Arglwyddes yn edrych ar oriawr

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan  Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Eich helpu i ddeall yn well sut y gellir defnyddio Theori Newid i werthuso a’ch helpu i ddefnyddio Theori Newid at eich dibenion eich hun. Cynnwys Ffordd o gynllunio canlyniadau prosiect yw theori newid – ond gellir hefyd ei defnyddio i helpu …

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan  Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Eich galluogi i feithrin dealltwriaeth well o werthuso a monitro canlyniadau a’ch helpu i werthuso eich gwaith yn well. Cynnwys Mae gwerthuso a monitro, mewn prosiect penodol neu’ch gwaith bob dydd, yn hanfodol i ddeall eich llwyddiant, gwella’ch arferion, a dangos eich …

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions