Os ydych wir am wneud gwahaniaeth fel mudiad trydydd sector mae angen i chi fod yn gwerthuso ac yn dysgu drwy’r amser – asesu’r hyn a wnaethoch yn dda, yr hyn a allai fod yn well, a’r hyn y byddwch yn ei wneud yn wahanol y tro nesaf.

Nid yn unig y mae mesur effaith yn hybu’ch effeithlonrwydd ond mae hefyd yn rhoi tystiolaeth gadarn i chi ei chyflwyno i gyllidwyr. Bydd y cyrsiau isod yn eich arwain drwy wahanol ddulliau i fesur effaith a gwerthuso fel y gallwch wireddu amcanion eich mudiad.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol.

Arglwyddes yn edrych ar oriawr

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Defnyddio ‘Theori Newid’ i werthuso

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Eich helpu i ddeall yn well sut y gellir defnyddio Theori Newid i werthuso a’ch helpu i ddefnyddio Theori Newid at eich dibenion eich hun.

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Effaith a gwerthuso , Wedi’i deilwra yn unig

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan
Eich galluogi i feithrin dealltwriaeth well o werthuso a monitro canlyniadau a’ch helpu i werthuso eich gwaith yn well.

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions