Os ydych wir am wneud gwahaniaeth fel mudiad trydydd sector mae angen i chi fod yn gwerthuso ac yn dysgu drwy’r amser – asesu’r hyn a wnaethoch yn dda, yr hyn a allai fod yn well, a’r hyn y byddwch yn ei wneud yn wahanol y tro nesaf.

Nid yn unig y mae mesur effaith yn hybu’ch effeithlonrwydd ond mae hefyd yn rhoi tystiolaeth gadarn i chi ei chyflwyno i gyllidwyr. Bydd y cyrsiau isod yn eich arwain drwy wahanol ddulliau i fesur effaith a gwerthuso fel y gallwch wireddu amcanion eich mudiad.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Effaith a gwerthuso

Gweminar: Dechrau arni gyda Gwerthuso: Y Dull 1-2-3

Beth yw diben gwerthuso pan mae mudiadau ac unigolion yn wynebu argyfwng fel Covid-19?

Two people viewing information on a computer

Effaith a gwerthuso,Hyfforddiant ar archeb

Defnyddio ‘Theori Newid’ i Werthuso

Sut y gall datblygu theori newid gynorthwyo’ch mudiad i fesur a gwerthuso effaith.

People around table with tablets phones and laptops at meeting

Effaith a gwerthuso,Hyfforddiant ar archeb

Gwerthuso a monitro canlyniadau

Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso

People around chalkboard drawing arrows leading across in different directions