Gyda phethau fel y maent, gall cynhyrchu incwm i’ch mudiad deimlo’n gynyddol heriol, wrth i gyfleoedd am gyllid ymddangos yn brinnach bob blwyddyn.

Yn ein rhaglen ddysgu ynglŷn â chyllido, byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau i gynllunio strategaeth, codi arian a chael at gyfleoedd am gyllid o ffynonellau amrywiol.

Mae porth cyllido WCVA hefyd yn cynnig gwybodaeth a all fod o gymorth i chi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a Diogelu

Ystyriaethau cyfarpar diogelu personol (PPE) i fudiadau gwirfoddol sy’n ailddechrau gwasanaethau

Bydd y weminar hon yn helpu mudiadau gwirfoddol yng Nghymru sy’n ystyried ailddechrau eu gwasanaethau.

person yn defnyddio PPE i lanhau

Cyllid

Pam ddylech chi garu data? Sut i gasglu, deall ac ecsbloetio data er mwyn gwneud i’ch mudiad hedfan

Cyfle i ddeall sut y gall rheoli gwybodaeth yn effeithiol ddenu rhoddwyr newydd.

Pam ddylech chi garu data? Sut i gasglu, deall ac ecsbloetio data er mwyn gwneud i’ch mudiad hedfan

Cyllid

Cyflwyniad i roi unigol – sut i godi arian o apeliadau cyhoeddus

Cyfle i gryfhau ymdrechion codi arian eich mudiad trwy weithredu dull marchnata o godi arian gan unigolion.

rhywun yn pasio anrheg fach

Cyllid

Adeiladu ‘Achos am Gefnogaeth’ effeithiol

Creu achos cymhellol a fydd yn denu pobl i gefnogi eich achos.

A person presenting information