Gyda phethau fel y maent, gall cynhyrchu incwm i’ch mudiad deimlo’n gynyddol heriol, wrth i gyfleoedd am gyllid ymddangos yn brinnach bob blwyddyn.

Yn ein rhaglen ddysgu ynglŷn â chyllido, byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau i gynllunio strategaeth, codi arian a chael at gyfleoedd am gyllid o ffynonellau amrywiol.

Mae porth cyllido WCVA hefyd yn cynnig gwybodaeth a all fod o gymorth i chi.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Ennyn Effaith – Cyfathrebu eich Canfyddiadau

Dewch i’r weminar ymarferol hon i gael gwybodaeth ynglŷn â dulliau effeithiol o gyfathrebu canfyddiadau gwerthusiadau.

Organisation’s impact

Llywodraethu a diogelu

Gweminar – Dyfodol y Gweithle: Cyfres ar Gyfraith Cyflogaeth

Mae Darwin Gray a CGGC yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cyfres o weminarau gyda’r nod o helpu’r Sector Elusennol yng Nghymru.

Gweminar – Dyfodol y Gweithle: Cyfres ar Gyfraith Cyflogaeth

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Gwirfoddoli a Diogelu

Bydd y weminar hon yn briodol i’r holl staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr hynny sydd â chyfrifoldeb dros ddiogelu yn eu mudiadau.

Cyfarfod cydweithwyr

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar y Cod Llywodraethu i elusennau

Cyfle i ddysgu am newidiadau i’r Cod Llywodraethu i Elusennau’r DU a sut i’w cyflwyno yn eich elusen.

latest updates in charity governance