Mae ein hyfforddwyr yn gyfathrebwyr hynod o brofiadol, o siarad yn gyhoeddus a rhoi cyflwyniadau i farchnata, y cyfryngau cymdeithasol a blogio.

Mae’r cyrsiau hyfforddi hyn hefyd yn addas i’r rheini â gwahanol lefelau o brofiad, gan gynnwys gweithgareddau ac ymarferion i chi ddatblygu’ch sgiliau cyfathrebu.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Cyflwyniad i ddylanwadu

Cyfle i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, offer a thechnegau i ddylanwadu ar y rheini sy’n gwneud penderfyniadau.

Diverse young people at meeting

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad

One person on laptop with someone taking notes next to them

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector

Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

A woman taking notes at a meeting in a busy cafe

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Marchnata’ch gwasanaethau

Hyrwyddo’ch hun! Dewch i ddysgu sut i ddatblygu’ch marchnata a chyfleu gwerth eich mudiad

A woman presenting using a whiteboard to a man at a desk

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Ymgysylltu arlein

Cysylltwch â’ch cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

A group of people being shown something on an ipad

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

A man standing in front of an audience presenting enthusiastically

Cyfathrebu,Hyfforddiant ar archeb

Delio gyda sgyrsiau anodd

Sgiliau a thechnegau i sefydlu ffiniau a rheoli gwrthdaro

Two women sitting at a table engaged in discussion