Mae ein hyfforddwyr yn gyfathrebwyr hynod o brofiadol, o siarad yn gyhoeddus a rhoi cyflwyniadau i farchnata, y cyfryngau cymdeithasol a blogio.

Mae’r cyrsiau hyfforddi hyn hefyd yn addas i’r rheini â gwahanol lefelau o brofiad, gan gynnwys gweithgareddau ac ymarferion i chi ddatblygu’ch sgiliau cyfathrebu.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Cyfathrebu , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

20 & 27 EBRILL 2023
Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Image: using social media

Cyfathrebu

Hanfodion cyd-gynhyrchu

Cyflwyniad i beth, pryd a pham ym maes cyd-gynhyrchu.

Llun: Gwaith tîm

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad.

Llun: gwefan

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Marchnata’ch gwasanaethau

Dysgwch sut i gyfleu eich neges i’r holl bobl gywir yn y modd mwyaf effeithiol.

Marchnata’ch gwasanaethau

Cyfathrebu

Sylfaen cyd-gynhyrchu

Yn cynnwys theori ac ymarfer cyd-gynhyrchiant: beth, pryd, pam, a sut yr ymagwedd effeithiol iawn hon at wasanaethau cyhoeddus.

Llun: cyfarfod tîm

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Delio gyda sgyrsiau anodd

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan  Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Rhoi’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol i chi ddelio gyda sgyrsiau anodd. Cynnwys Ydych chi’n ei chael yn anodd delio gyda sgyrsiau anodd yn eich swydd? P’un ai ydych yn weithiwr cymorth neu’n ymwneud ag aelodau o’r cyhoedd mae gweithwyr a gwirfoddolwyr yn …

Delio gyda sgyrsiau anodd