Mae ein hyfforddwyr yn gyfathrebwyr hynod o brofiadol, o siarad yn gyhoeddus a rhoi cyflwyniadau i farchnata, y cyfryngau cymdeithasol a blogio.

Mae’r cyrsiau hyfforddi hyn hefyd yn addas i’r rheini â gwahanol lefelau o brofiad, gan gynnwys gweithgareddau ac ymarferion i chi ddatblygu’ch sgiliau cyfathrebu.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Cyfathrebu , Cyllid

Catalydd Cymru: Meistroli codi arian a marchnata digidol

8 MAI 2024
Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno chi i godi arian a marchnata gan ddefnyddio platfformau digidol, yn egluro beth sydd angen i chi ei gael yn ei le i lwyddo a sut i brofi ai dyma’r ffordd ymlaen i’ch mudiad.

wraig yn gweithio ar liniadur

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan!
Edrych ar sut y gall eich elusen neu’ch grŵp cymunedol ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol i ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa.

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan!
Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad.

Llun: gwefan

Cyfathrebu , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae menyw ar soffa yn gwirio ei dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio gliniadur a ffôn smart

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan! Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth. Cynnwys Rydym ni gyd wedi eistedd drwy gyfarfod a’n rhoi i gysgu gan sleid ar ôl sleid, heb ymdrech o gwbl i ennyn ein diddordeb. Ond i gyfleu’ch syniadau yn …

Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Marchnata’ch gwasanaethau

Dysgwch sut i gyfleu eich neges i’r holl bobl gywir yn y modd mwyaf effeithiol.

A woman delivers a presentation, marketing her organisation's services to a man in an office

Cyfathrebu , Wedi’i deilwra yn unig

Delio gyda sgyrsiau anodd

Rhoi’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol i chi ddelio gyda sgyrsiau anodd.

Delio gyda sgyrsiau anodd