Mae ein hyfforddwyr yn gyfathrebwyr hynod o brofiadol, o siarad yn gyhoeddus a rhoi cyflwyniadau i farchnata, y cyfryngau cymdeithasol a blogio.

Mae’r cyrsiau hyfforddi hyn hefyd yn addas i’r rheini â gwahanol lefelau o brofiad, gan gynnwys gweithgareddau ac ymarferion i chi ddatblygu’ch sgiliau cyfathrebu.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Cyfathrebu

Gweminar: Eich canllaw i etholiad y Senedd yn 2021

Trosolwg manwl o system bleidleisio unigryw’r Senedd, y pynciau rydyn ni’n gyfrifol amdanyn nhw, a gwybodaeth wedi’i diweddaru am y newidiadau diweddar i bwy all bleidleisio.

Gweminar: Eich canllaw i etholiad y Senedd yn 2021

Cyfathrebu

Y Pecyn cymorth DIY Perffaith ar gysylltiadau cyhoeddus ar gyfer elusennau

Gweithdy rhyngweithiol sydd wedi’i lunio i’ch helpu chi i gyflawni canlyniadau cysylltiadau cyhoeddus mwy effeithiol ar gyfer eich elusen.

Y Pecyn cymorth DIY Perffaith ar gysylltiadau cyhoeddus ar gyfer elusennau

Cyfathrebu

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector

Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfathrebu

Hwyluso ar-lein

Eich helpu chi i gael dealltwriaeth well o drosi gwaith wyneb yn wyneb i amgylchedd ar-lein.

Hwyluso ar-lein

Cyfathrebu

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

A man standing in front of an audience presenting enthusiastically

Cyfathrebu

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy’n ennyn diddordeb i sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’ch mudiad

One person on laptop with someone taking notes next to them

Cyfathrebu

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

A woman taking notes at a meeting in a busy cafe

Cyfathrebu

Marchnata’ch gwasanaethau

Hyrwyddo’ch hun! Dewch i ddysgu sut i ddatblygu’ch marchnata a chyfleu gwerth eich mudiad

A woman presenting using a whiteboard to a man at a desk