Fel rheolwr mewn mudiad trydydd sector, mae yna lawer o bethau y bydd angen i chi eu hystyried bob dydd. Mae’r ystyriaethau hyn yn debygol o gynnwys materion amrywiol megis cynllunio strategol, cynllunio busnes, monitro, cyfarfodydd cyffredinol a mewnol, rheoli risg a rheoli pobl.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Arwain a rheoli

Catalydd Cymru – Arwain gydag effaith: Strategaethau ar gyfer arweinyddiaeth effeithiol

2 MAI 2024
Mae’r sesiwn hon wedi’i dylunio i roi strategaethau hanfodol i arweinwyr a fydd yn eu galluogi i arwain gydag effaith, ysbrydoli eu timau, a llywio heriau gyda gwydnwch.

cyfarfod busnes

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

17, 24 MEDI & 1 HYDREF 2024
Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

6 & 13 MEHEFIN 2024
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.  

Llun: cyfarfod cefnogi

Arwain a rheoli , Cyllid , Wedi’i deilwra yn unig

Recriwtio a dethol yn hyderus 

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan!
Mae recriwtio staff yn gywir drwy fod yn effeithlon ac yn effeithiol yn hanfodol i fudiadau.

Recriwtio

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Cymraeg)

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli amser yn y sector gwirfoddol

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Arweinyddiaeth y sector gwirfoddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room