Fel rheolwr mewn mudiad trydydd sector, mae yna lawer o bethau y bydd angen i chi eu hystyried bob dydd. Mae’r ystyriaethau hyn yn debygol o gynnwys materion amrywiol megis cynllunio strategol, cynllunio busnes, monitro, cyfarfodydd cyffredinol a mewnol, rheoli risg a rheoli pobl.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

3 & 10 HYDREF 2023
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.  

Llun: cyfarfod cefnogi

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

22, 29 TACHWEDD & 6 RHAGFYR 2023
Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Cymraeg)

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect. 

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli amser yn y sector gwirfoddol

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Arweinyddiaeth y sector gwirfoddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room