Fel rheolwr mewn mudiad trydydd sector, mae yna lawer o bethau y bydd angen i chi eu hystyried bob dydd. Mae’r ystyriaethau hyn yn debygol o gynnwys materion amrywiol megis cynllunio strategol, cynllunio busnes, monitro, cyfarfodydd cyffredinol a mewnol, rheoli risg a rheoli pobl.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Arwain a rheoli,Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect

25 IONAWR, 1 a 2 CHWEFROR 2022
Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Arwain a rheoli,Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

8 & 11 TACHWEDD 2021
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.

Llun: cyfarfod cefnogi

Arwain a rheoli,Wedi’i deilwra yn unig

Recriwtio a chynefino

Os ydych chi’n newydd i’r maes recriwtio neu eisiau diweddaru’ch sgiliau a chael syniadau ac awgrymiadau ar sut i recriwtio o bell, yna mae’r cwrs hwn i chi.

dau berson yn cyfweld

Arwain a rheoli,Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli amser yn y trydydd sector

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli

Arweinyddiaeth trydydd sector ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room