Fel rheolwr mewn mudiad trydydd sector, mae yna lawer o bethau y bydd angen i chi eu hystyried bob dydd. Mae’r ystyriaethau hyn yn debygol o gynnwys materion amrywiol megis cynllunio strategol, cynllunio busnes, monitro, cyfarfodydd cyffredinol a mewnol, rheoli risg a rheoli pobl.

Hyfforddiant cyn hir

Categorïau:

Chwilio:

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Cymraeg)

10, 17 a 24 TACHWEDD 2022
Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Saesneg)

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed. Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Amcanion Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i chi ar reoli prosiect fel y gallwch gynllunio a chyflenwi prosiectau sy’n llwyddo i fodloni amcanion eich prosiect.  Cynnwys Bydd y cwrs ar-lein …

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Cefnogi, goruchwylio ac arfarnu

15 & 22 TACHWEDD 2022
Bydd y cwrs ar-lein hwn yn darparu cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheoli a’ch hyder wrth reoli unigolion a thîm o staff.

Llun: cyfarfod cefnogi

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Recriwtio a chynefino

Os ydych chi’n newydd i’r maes recriwtio neu eisiau diweddaru’ch sgiliau a chael syniadau ac awgrymiadau ar sut i recriwtio o bell, yna mae’r cwrs hwn i chi.

dau berson yn cyfweld

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli amser yn y sector gwirfoddol

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Group of people planning in meeting room around cork board

Arwain a rheoli

Arweinyddiaeth y sector gwirfoddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn

Smartly dressed people in white meeting room