Hyfforddiant i elusennau, mentrau cymdeithasol neu unrhyw grwpiau dielw sy’n gweithio yng Nghymru

Pam hyfforddi gyda CGGC?

Rydym yn cydnabod bod pobl yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd, felly mae ein rhaglen hyfforddi yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau byr, dysgu achrededig, dysgu ar-lein, gweithdai a seminarau.

Mae ein holl sesiynau hyfforddi yn cael eu harwain gan arbenigwyr maes sy’n ymroddedig i werthoedd y trydydd sector yng Nghymru. Os ydych chi’n gweithio mewn elusen, mudiad gwirfoddol, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol, mae ein hyfforddiant wedi’i deilwro ar eich cyfer chi!

Beth rydyn ni'n cynnig

Porwch ein rhaglen hyfforddi yn ôl categori, neu os ydych chi'n chwilio am gwrs penodol gallwch ddefnyddio chwiliad y cwrs a'i hidlo isod.

Cyrsiau hyfforddiant

Categorïau:

Chwilio:

Cyllid

Bwtcamp Cynllunio Busnes

Mae cael cynllun busnes da ar waith yn hanfodol er mwyn i’ch mudiad allu cyflawni ei nodau a bod yn gynaliadwy.

Bwtcamp Cynllunio Busnes

Cyllid

Cynhyrchu incwm

Gweminar ragarweiniol i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol, gan gynnwys syniadau da ar recriwtio. 

Mae grŵp amrywiol o ymddiriedolwyr yn eistedd mewn cylch, mae llawer yn codi eu dwylo

Uncategorized

Cael mwy allan o’ch data: Offer ar gyfer dadansoddi data

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023 | 10 am – 1 pm | Ar-lein Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023 | 10 am – 1 pm | Ar-lein Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg Amcanion Yn y cwrs hanner diwrnod hwn, byddwn yn edrych ar sut gallwch chi gasglu, dadansoddi a defnyddio data i …

Llun: Dadansoddi data

Uncategorized

Cydweithio a chyfathrebu digidol

Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023 | 10 am – 1 pm | Ar-lein Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Bydd y sesiwn a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei chynnal ar ddechrau 2024. Cysylltwch ag archebion@wcva.cymru i gofrestru eich diddordeb Amcanion Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn edrych ar y  dulliau ac offer …

Llun: cyfarfod tîm

Uncategorized

Marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023 | 10 am – 1 pm | Ar-lein Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023 | 10 am – 1 pm | Ar-lein Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg Amcanion Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi’r wybodaeth i chi allu defnyddio eich platfformau cyfryngau cymdeithasol fel platfformau …

Llun: Cyfryngau cymdeithasol

Gweld mwy o gyrsiau

Ein cyrsiau ni’n addas i chi

Chwilio am hyfforddiant mewnol neu gynnwys wedi’i deilwra ar gyfer eich sefydliad chi? Gellir darparu ein holl gyrsiau fel hyfforddiant wedi’i deilwra i fodloni anghenion dysgu eich mudiad chi. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.

Hwb Gwybodaeth

Graffig gyda'r geiriau Knowledge Hub, logo Cefnogi Trydydd Sector Cymru a llun yn dangos dysgwyr yn edrych ar liniadur gyda'r hyfforddwr yn edrych dros ei ysgwyddau

Mae’r Hwb Gwybodaeth newydd yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein.

Cofrestrwch am ddim

Ein prosiectau

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion

Mae’r prosiect yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm
Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sylfeini ar gyfer y Trydydd Sector (F4S3)

Prosiect Ewropeaidd yw ‘F4S3’ sy’n ceisio uwchsgilio cyflogeion newydd yn y sector gwirfoddol drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi gynefino lefel mynediad.  Mae CGGC
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Chwaraeon BME Cymru

Mae Chwaraeon BME Cymru yn helpu i gynyddu faint o bobl o gymunedau BME sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon drwy gefnogi mudiadau
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

3-SET

Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector yw 3-SET – rydyn ni yma i gynnig cyngor a hyfforddiant i helpu’r sector gwirfoddol yng Nghymru
Darllen mwy
Darllen mwy

Telerau ac amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau, ein polisi canslo a’n hysbysiad preifatrwydd.

F4S3 LOGO Logo gyda'r gair Erasmus+