COVID-19 diweddariad

  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Hyfforddiant i elusennau, mentrau cymdeithasol neu unrhyw grwpiau dielw sy’n gweithio yng Nghymru

Pam hyfforddi gyda CGGC?

Rydym yn cydnabod bod pobl yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd, felly mae ein rhaglen hyfforddi yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau byr, dysgu achrededig, dysgu ar-lein, gweithdai a seminarau.

Mae ein holl sesiynau hyfforddi yn cael eu harwain gan arbenigwyr maes sy’n ymroddedig i werthoedd y trydydd sector yng Nghymru. Os ydych chi’n gweithio mewn elusen, mudiad gwirfoddol, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol, mae ein hyfforddiant wedi’i deilwro ar eich cyfer chi!

Beth rydyn ni'n cynnig

Porwch ein rhaglen hyfforddi yn ôl categori, neu os ydych chi'n chwilio am gwrs penodol gallwch ddefnyddio chwiliad y cwrs a'i hidlo isod.

Ein cyrsiau ni’n addas i chi

Chwilio am hyfforddiant mewnol neu gynnwys wedi’i deilwra ar gyfer eich sefydliad chi? Gellir darparu ein holl gyrsiau fel hyfforddiant wedi’i deilwra i fodloni anghenion dysgu eich mudiad chi. Cysylltwch â ni i drefnu sgwrs gychwynnol ynghylch eich anghenion: training@wcva.cymru.

Cyrsiau hyfforddiant

Categorïau:

Chwilio:

Gwirfoddoli

Gweminar: Sut gall y sectorau gwirfoddol a busnes gefnogi ei gilydd yn well?

Dysgwch am yr hyn sy’n digwydd yn y sector gwirfoddol yn sgil pandemig y coronafeirws a’r cyfyngiadau symud ac archwiliwch gyfleoedd i gydweithio â’r sector busnes.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a Diogelu

Gweminar – Gweithleoedd y sector gwirfoddol: y tu hwnt i COVID-19

Sut bydd eich staff a’ch cwsmeriaid eisiau defnyddio eich swyddfa y tu hwnt i COVID-19?

Gweminar – Gweithleoedd y sector gwirfoddol: y tu hwnt i COVID-19

Llywodraethu a Diogelu

Rheoli Trefniadau Gweithio Hyblyg, Gwyliau Blynyddol a Thâl Gwyliau

Gweminar am ddim mewn partneriaeth â CGGC – Rheoli Trefniadau Gweithio Hyblyg, Gwyliau Blynyddol a Thâl Gwyliau.

Rheoli Trefniadau Gweithio Hyblyg, Gwyliau Blynyddol a Thâl Gwyliau

Telerau ac amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau, ein polisi canslo a’n hysbysiad preifatrwydd.