COVID-19 diweddariad

  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Hyfforddiant i elusennau, mentrau cymdeithasol neu unrhyw grwpiau dielw sy’n gweithio yng Nghymru

Pam hyfforddi gyda CGGC?

Rydym yn cydnabod bod pobl yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd, felly mae ein rhaglen hyfforddi yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau byr, dysgu achrededig, dysgu ar-lein, gweithdai a seminarau.

Mae ein holl sesiynau hyfforddi yn cael eu harwain gan arbenigwyr maes sy’n ymroddedig i werthoedd y trydydd sector yng Nghymru. Os ydych chi’n gweithio mewn elusen, mudiad gwirfoddol, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol, mae ein hyfforddiant wedi’i deilwro ar eich cyfer chi!

Beth rydyn ni'n cynnig

Porwch ein rhaglen hyfforddi yn ôl categori, neu os ydych chi'n chwilio am gwrs penodol gallwch ddefnyddio chwiliad y cwrs a'i hidlo isod.

Cyrsiau hyfforddiant

Categorïau:

Chwilio:

Cyfathrebu,Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Sut i gynnal Rhith-gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM)

Darparu arweiniad ar gynnal Rhith-gyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol (AGMs).

Virtual AGM

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar Lywodraethu Elusennau

Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

latest updates in charity governance

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Adolygu eich Polisi Diogelu yn sgil COVID-19

Rydyn ni’n falch o allu cynnig y weminar hon am ddim diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Dau hyffordwr gwirfoddolwyr wrth laptop

Llywodraethu a diogelu

Cyflwyniad i Ddiogelu yn y Sector Gwirfoddol

Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Pobl mewn cyfarfod busnes

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Dwyieithrwydd ar Waith

Gweld mwy o gyrsiau

Ein cyrsiau ni’n addas i chi

Chwilio am hyfforddiant mewnol neu gynnwys wedi’i deilwra ar gyfer eich sefydliad chi? Gellir darparu ein holl gyrsiau fel hyfforddiant wedi’i deilwra i fodloni anghenion dysgu eich mudiad chi. Cysylltwch â ni i drefnu sgwrs gychwynnol ynghylch eich anghenion: training@wcva.cymru.

Telerau ac amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau, ein polisi canslo a’n hysbysiad preifatrwydd.