Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Cyllid

Gweminar: Codi arian drwy Etifeddiaethau

15 CHWEFROR 2023
Pam mae rhoi trwy etifeddiaeth ar gynnydd a sut y mae’n gallu bod o fudd i’ch elusen.

Llun: teulu

Llywodraethu a diogelu

Cwrs Dosbarth Meistr: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol

Mae’r cwrs Dosbarth Meistr hwn, sy’n cynnwys pum sesiwn awr o hyd, yn cael ei gyflwyno gan Getting on Board, elusen genedlaethol sy’n ymrwymedig i newid wyneb aelodaeth bwrdd.

Cwrs Dosbarth Meistr: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol

Llywodraethu a diogelu

Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol – trosolwg o recriwtio bwrdd

Gweminar ragarweiniol i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol, gan gynnwys syniadau da ar recriwtio. 

Mae grŵp amrywiol o ymddiriedolwyr yn eistedd mewn cylch, mae llawer yn codi eu dwylo

Effaith a gwerthuso

Mesur Effaith Gymdeithasol: Sut I fesur effaith eich sefydliad

1 & 15 Chwefror 2023 | 9.30 am – 4  pm Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Cyflwynir y rhaglen ar-lein drwy Zoom Amcanion Cymerwch dau ddiwrnod i ddysgu sut i fesur effaith gymdeithasol eich sefydliad a chynllunio pa wahaniaeth yr hoffech ei wneud yn y dyfodol. Bydd y rhaglen wedi’i rhannu’n ddau, gan archwilio mesur …

Llun: Cydweithwyr yn gweithio

Ein prosiectau

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion

Mae’r prosiect yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm
Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sylfeini ar gyfer y Trydydd Sector (F4S3)

Prosiect Ewropeaidd yw ‘F4S3’ sy’n ceisio uwchsgilio cyflogeion newydd yn y sector gwirfoddol drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi gynefino lefel mynediad.  Mae CGGC
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddwyd: 28/10/22 | Categorïau: Gwirfoddoli | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Datblygu potensial gwirfoddoli

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/10/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

AGM a the prynhawn CGGC 2022

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/10/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Wythnos Addysg Oedolion – ymgyrch daliwch ati i ddysgu

Darllen mwy
Darllen mwy