Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Cyflwyniad i Ddiogelu

4 HYDREF 2022
Bydd y weminar hon yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i fynychwyr i bolisïau, egwyddorion ac arferion diogelu yng nghyd-destun Cymru.

Llun: dal dwylo

Llywodraethu a diogelu , Wedi’i deilwra yn unig

Cyflwyniad i ddiogelu data ar gyfer y sector gwirfoddol

18 HYDREF 2022
Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ddeddfwriaeth Diogelu Data’r DU, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar gyfer y DU a’r UE, gan roi ymwybyddiaeth i chi o ddiogelu data a’i effaith ar eich rôl.

Llun: cyfarfod

Arwain a rheoli , Wedi’i deilwra yn unig

Rheoli prosiect (Cymraeg)

10, 17 a 24 TACHWEDD 2022
Mae’r cwrs hwn i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’i waith bob dydd.

Two people with graphs and charts in front of them on laptop and phone

Sgiliau hyfforddi

Sgiliau hyfforddi

5, 6 a 18 HYDREF 2022
Pan dry’r hyfforddai yn hyfforddwr – dysgwch y sgiliau i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi gwych

Image: Training skills

Ein prosiectau

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion

Mae’r prosiect yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm
Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sylfeini ar gyfer y Trydydd Sector (F4S3)

Prosiect Ewropeaidd yw ‘F4S3’ sy’n ceisio uwchsgilio cyflogeion newydd yn y sector gwirfoddol drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi gynefino lefel mynediad.  Mae CGGC
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddwyd: 29/07/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

CGGC yn yr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/06/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Hyfforddiant sgiliau digidol am ddim yn cael ei ddarparu yn Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/05/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Newid: cyfres ddigwyddiadau digidol

Darllen mwy
Darllen mwy