Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu

Hyfforddiant ar ddiogelu ar gyfer ymarferwyr Grŵp B

9 MAI 2024
Dysgu cyfunol ar ddiogelu i ymarferwyr Grŵp B sy’n gweithio mewn unrhyw leoliad neu gydag unrhyw grŵp oedran (generig).
Rhaid bod pob dysgwr wedi cwblhau’r modiwl Grŵp A o fewn 3 blynedd i ymuno â’r hyfforddiant hwn

Lady talking to colleagues.Y Fonesig yn siarad â chydweithwyr.

Llywodraethu a diogelu

Dwyieithrwydd ar waith

8 & 21 MAI 2024
Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg.

Llun: cydweithwyr yn siarad

Uncategorized , Ymgysylltu â'r cyhoedd

Catalydd Cymru: Y grefft o adrodd straeon ysbrydoledig

16 MAI 2024
Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn rhoi hwb i chi greu negeseuon pwerus ar gyfer eich mudiad.

cydweithwyr yn siarad

Cyfathrebu , Cyllid

Catalydd Cymru: Meistroli codi arian a marchnata digidol

8 MAI 2024
Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno chi i godi arian a marchnata gan ddefnyddio platfformau digidol, yn egluro beth sydd angen i chi ei gael yn ei le i lwyddo a sut i brofi ai dyma’r ffordd ymlaen i’ch mudiad.

wraig yn gweithio ar liniadur

Ein prosiectau

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion

Mae’r prosiect yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm
Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sylfeini ar gyfer y Trydydd Sector (F4S3)

Prosiect Ewropeaidd yw ‘F4S3’ sy’n ceisio uwchsgilio cyflogeion newydd yn y sector gwirfoddol drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi gynefino lefel mynediad.  Mae CGGC
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – gwnewch gais nawr am le i gynnal digwyddiad ac arddangosfa!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Safon Ddibynadwy – gweminar cinio a dysgu am ddim

Darllen mwy
Darllen mwy