COVID-19 diweddariad

  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Hyfforddiant ar archeb

Cynnal grwpiau ffocws cyfranogol

Nod y cwrs yw rhoi i’r cyfranogwyr y wybodaeth, y technegau a’r hyder i gynllunio a chynnal grwp ffocws cyfranogol.

man in blue shirt with ipad talking to audience

Hyfforddiant ar archeb

Ymgysylltu trwy luniau

Os hoffech roi cynnig ar ffyrdd newydd o ymgysylltu yna dyma’r weithdy i chi!

people at gofod3 photo exhibition

Hyfforddiant ar archeb

Dylunio a chynnal arolygon effeithiol

Rhoi trosolwg i gyfranogwyr o’r broses arolygu a’r ystyriaethau angenrheidiol er mwyn cynllunio arolwg yn effeithiol.

five people listening intently to someone speak in office

Hyfforddiant ar archeb

Hyder mewn digwyddiadau cyhoeddus

I gyfranogwyr ymgysylltu’n yn fwy effeithiol ac yn hyderus gyda chymunedau trwy gyfarfodydd/digwyddiadau cyhoeddus.

Lecture theatre half full from above

Ein prosiectau

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn

Mae prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn yn rhoi cymorth cynhwysfawr i fudiadau treftadaeth yng Nghymru. Ar ôl llwyddiant prosiect Codi Arian ar
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Chwaraeon BME Cymru

Mae Chwaraeon BME Cymru yn helpu i gynyddu faint o bobl o gymunedau BME sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon drwy gefnogi mudiadau
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddi ar: 12/08/20
Categorïau: Uncategorized

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 12/08/20
Categorïau: Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr ym maes iechyd a lles meddyliol yng Nghaerdydd

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 12/08/20
Categorïau: Dylanwadu

Cynllun newydd i leihau llygredd aer

Darllen mwy
Darllen mwy