COVID-19 diweddariad

  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Cyfathrebu

Gweminar: Cyfathrebiadau’r sector gwirfoddol – brechlyn COVID-19

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i fudiadau gwirfoddol am ymgyrch arfaethedig brechlyn COVID-19, a sut gall mudiadau gwirfoddol chwarae eu rhan yn y gwaith o gefnogi’r ymgyrch hon.

Gweminar: Cyfathrebiadau’r sector gwirfoddol – brechlyn COVID-19

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar Lywodraethu Elusennau

Dewch i glywed y diweddaraf am lywodraethu elusennau.

latest updates in charity governance

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diogelu mewn Argyfwng

Cyfle i ddysgu am y gweithdrefnau diogelu newydd

Grwp o bobol yn eistedd at fwrdd yn edrych at dyfeisiau tabled

Cyllid

Gweminar: Cod Ymarfer Codi Arian

Cadw’n gyfredol gydag arfer dda a deddfwriaeth codi arian

Gweminar: Cod Ymarfer Codi Arian

Ein prosiectau

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn

Mae prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn yn rhoi cymorth cynhwysfawr i fudiadau treftadaeth yng Nghymru. Ar ôl llwyddiant prosiect Codi Arian ar
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Chwaraeon BME Cymru

Mae Chwaraeon BME Cymru yn helpu i gynyddu faint o bobl o gymunedau BME sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon drwy gefnogi mudiadau
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddwyd: 23/11/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi gwaith ymchwil gofal iechyd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/11/20 | Categorïau: Mwyaf poblogaidd | Newyddion |

Y gwahaniaeth a wnaethom yn 2019/20

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/11/20 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy
Darllen mwy