COVID-19 diweddariad

  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Uncategorized

Sylfeini ar gyfer y trydydd sector (F4S3)

CHWEFROR 2021
Rhaglen gynefino yw F4S3 ar gyfer pobl sydd wedi dechrau gweithio yn y sector gwirfoddol yn ddiweddar.

Llun o gefn ystafell ddosbarth brysur o ddysgwyr sy'n oedolion

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diogelu – Strwythurau a hyfforddiant

16 TACHWEDD 2021
Edrych ar y strwythurau a fydd yn cefnogi gweithgareddau diogelu o fewn eich mudiad, a rôl cynllun hyfforddi.

Llun: cydweithwyr yn gweithio

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Wythnos ymddiriedolwyr – Cryfhau eich llywodraethiant

2 TACHWEDD 2021
Syniadau, offer ac adnoddau i gryfhau llywodraethiant eich elusen.

Llun: cyfarfod ymddiriedolwyr bach

Cyfathrebu,Wedi’i deilwra yn unig

Delio gyda sgyrsiau anodd

10 & 17 TACHWEDD 2021
Sgiliau a thechnegau i sefydlu ffiniau a rheoli gwrthdaro.

Delio gyda sgyrsiau anodd

Ein prosiectau

Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sylfeini ar gyfer y Trydydd Sector (F4S3)

Prosiect Ewropeaidd yw ‘F4S3’ sy’n ceisio uwchsgilio cyflogeion newydd yn y sector gwirfoddol drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi gynefino lefel mynediad.  Mae CGGC
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn

Mae prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn yn rhoi cymorth cynhwysfawr i fudiadau treftadaeth yng Nghymru. Ar ôl llwyddiant prosiect Codi Arian ar
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddwyd: 06/09/21 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Uwchsgilio, dysgu a rhwydweithio – yr ‘Hwb’ gwell i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/07/21 | Categorïau: Cyllid | Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Mentrau cymdeithasol Cymru yn ceisio cyrraedd pen y dosbarth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/02/21 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Academi Manwerthu Mentrau Gymdeithasol ar agor i geisiadau

Darllen mwy
Darllen mwy