COVID-19 diweddariad

  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a Diogelu

Dwyieithrwydd ar Waith

15 Hydref 2020 – Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg 19 Hydref 2020 – Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg Cyflwynir sesiynau ar wahân yn Gymraeg ac yn Saesneg Amcanion Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, …

Dwyieithrwydd ar Waith

Cyfathrebu

Hwyluso ar-lein

Eich helpu chi i gael dealltwriaeth well o drosi gwaith wyneb yn wyneb i amgylchedd ar-lein.

Hwyluso ar-lein

Effaith a gwerthuso

Gweminar: Cyflwyniad i Effaith

Dewch i’r weminar ragarweiniol hon i ddarganfod sut i ddechrau mynd ati i ddangos effaith eich mudiad

Organisation’s impact

Llywodraethu a Diogelu

Gweminar: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol – trosolwg o recriwtio bwrdd

Gweminar ragarweiniol i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol, gan gynnwys syniadau da ar recriwtio.

Gweminar: Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol – trosolwg o recriwtio bwrdd

Ein prosiectau

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn

Mae prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn yn rhoi cymorth cynhwysfawr i fudiadau treftadaeth yng Nghymru. Ar ôl llwyddiant prosiect Codi Arian ar
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Chwaraeon BME Cymru

Mae Chwaraeon BME Cymru yn helpu i gynyddu faint o bobl o gymunedau BME sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon drwy gefnogi mudiadau
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddi ar: 21/09/20
Categorïau: Cyllid | Gwybodaeth a chymorth |

Pam mae rheoliadau’n bwysig i godwyr arian yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/09/20
Categorïau: Gwirfoddoli |

Teclyn hunanasesu newydd ar gyfer ymgysylltu â gwirfoddolwyr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 18/09/20
Categorïau: Cyllid |

Dyddiad cau yn agosáu ar gyfer y Gronfa Benthyciadau Gwydnwch ac Adferiad

Darllen mwy
Darllen mwy