COVID-19 diweddariad

  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Ennyn Effaith – Cyfathrebu eich Canfyddiadau

Dewch i’r weminar ymarferol hon i gael gwybodaeth ynglŷn â dulliau effeithiol o gyfathrebu canfyddiadau gwerthusiadau.

Organisation’s impact

Llywodraethu a diogelu

Gweminar – Dyfodol y Gweithle: Cyfres ar Gyfraith Cyflogaeth

Mae Darwin Gray a CGGC yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cyfres o weminarau gyda’r nod o helpu’r Sector Elusennol yng Nghymru.

Gweminar – Dyfodol y Gweithle: Cyfres ar Gyfraith Cyflogaeth

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Gwirfoddoli a Diogelu

Bydd y weminar hon yn briodol i’r holl staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr hynny sydd â chyfrifoldeb dros ddiogelu yn eu mudiadau.

Cyfarfod cydweithwyr

Llywodraethu a diogelu

Gweminar: Diweddariad ar y Cod Llywodraethu i elusennau

Cyfle i ddysgu am newidiadau i’r Cod Llywodraethu i Elusennau’r DU a sut i’w cyflwyno yn eich elusen.

latest updates in charity governance

Ein prosiectau

Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sylfeini ar gyfer y Trydydd Sector (F4S3)

Prosiect Ewropeaidd yw ‘F4S3’ sy’n ceisio uwchsgilio cyflogeion newydd yn y sector gwirfoddol drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi gynefino lefel mynediad.  Mae CGGC
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn

Mae prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn yn rhoi cymorth cynhwysfawr i fudiadau treftadaeth yng Nghymru. Ar ôl llwyddiant prosiect Codi Arian ar
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddwyd: 26/02/21 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Academi Menter Gymdeithasol ar agor i geisiadau

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/02/21 | Categorïau: Cyllid |

Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol i gau 19 Mawrth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/02/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy
Darllen mwy