grwp o bobl yn plannu mewn ardd yn yr haul

Helpwch Byd Natur i Weithio dros Eich Cymuned chi gyda chyllid Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cyhoeddwyd : 02/03/20 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Allai eich cymuned chi elwa’n fwy o’r amgylchedd naturiol? Neu a oes gennych brosiect amgylcheddol sydd angen arian a chymorth? Os felly, dewch draw i’r digwyddiad hwn.

Menter newydd wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru yw Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i helpu atal a gwrthdroi’r dirywiad mewn natur, ac i dyfu’r amgylchedd er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Wedi’i anelu at gynghorau tref a chymuned, mae ystod o gefnogaeth a gyllidir ar gael gan Cadwch Gymru’n Daclus a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gyda chefnogaeth a chyngor oddiwrth eich Partneriaeth Natur Lleol a’ch Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Leol.

Mae’r digwyddiadau yma am ddim, ac yn gyfle i gwrdd â’r cyllidwyr, clywed rhagor am y gefnogaeth sydd ar gael yn eich ardal, i ofyn cwestiynau ac i rannu syniadau a phrofiadau gydag eraill.

Dyddiadau a lleoliadau:

  • 9 Mawrth 17.00 – 18.30, Britton Ferry,
  • 16 Mawrth 17.30 – 19.00, Blaenau Ffestiniog
  • 26 Mawrth, amser i’w gadarnhau: Caerffili   

Gweminar:

  • 10 March 14.00 – 15.00, Cyflwyniadau yn Saesneg
  • 17 March 14.00 – 15.00, Cyflwyniadau yn Gymraeg

Am fwy o fanylion ac i gofrestru cysylltwch LNPCymru@wcva.cymru

Bydd mwy o ddyddiadau mewn lleoliad ledled Cymru yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Mwy am Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur  menter newydd sbon wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at greu, adfer a gwella cannoedd o gynefinoedd ledled y wlad.

Mae’r broses ymgeisio ar agor nawr i grwpiau a mudiadau cymunedol sy’n awyddus i helpu i gildroi diryw iad byd natur.

I’w gwneud hi mor hawdd â phosib i bobl gymryd rhan, maent wedi dylunio detholiad o ‘becynnau’ wedi’u teilwra i wahanol grwpiau a sefydliadau.

Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi’i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Bydd y tim yn delio â’r archebion a’r danfoniadau, a bydd eu swyddogion prosiect hyd yn oed yn darparu cymorth ar lawr gwlad i’ch helpu i greu eich man newydd ar gyfer byd natur.

Mae eu phecynnau yn perthyn i dri chategori – cliciwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

  • Pecynnau datblygu i sefydliadau cymunedol (3 fesul sir) – dewiswch naill ai a) Man tyfu bwyd, b) System draenio cynaliadwy neu c) Gardd Bywyd Gwyllt. Llwytho’r nodiadau canllaw i lawr

Mae’r broses ymgeisio’n un hawdd ac maen nhw’n disgwyl llawer o ymgeiswyr, felly gwnewch gais cyn gynted â phosib!

Dyddiad cau’r cylch ceisiadau cyntaf yw 12pm ddydd Gwener 6 Mawrth.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 04/06/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Edrychwch ar hyfforddiant diogelu gydag CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy