grwp o bobl yn plannu mewn ardd yn yr haul

Helpwch Byd Natur i Weithio dros Eich Cymuned chi gyda chyllid Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cyhoeddwyd : 02/03/20 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau,

Allai eich cymuned chi elwa’n fwy o’r amgylchedd naturiol? Neu a oes gennych brosiect amgylcheddol sydd angen arian a chymorth? Os felly, dewch draw i’r digwyddiad hwn.

Menter newydd wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru yw Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i helpu atal a gwrthdroi’r dirywiad mewn natur, ac i dyfu’r amgylchedd er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Wedi’i anelu at gynghorau tref a chymuned, mae ystod o gefnogaeth a gyllidir ar gael gan Cadwch Gymru’n Daclus a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gyda chefnogaeth a chyngor oddiwrth eich Partneriaeth Natur Lleol a’ch Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Leol.

Mae’r digwyddiadau yma am ddim, ac yn gyfle i gwrdd â’r cyllidwyr, clywed rhagor am y gefnogaeth sydd ar gael yn eich ardal, i ofyn cwestiynau ac i rannu syniadau a phrofiadau gydag eraill.

Dyddiadau a lleoliadau:

  • 9 Mawrth 17.00 – 18.30, Britton Ferry,
  • 16 Mawrth 17.30 – 19.00, Blaenau Ffestiniog
  • 26 Mawrth, amser i’w gadarnhau: Caerffili   

Gweminar:

  • 10 March 14.00 – 15.00, Cyflwyniadau yn Saesneg
  • 17 March 14.00 – 15.00, Cyflwyniadau yn Gymraeg

Am fwy o fanylion ac i gofrestru cysylltwch LNPCymru@wcva.cymru

Bydd mwy o ddyddiadau mewn lleoliad ledled Cymru yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Mwy am Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – menter newydd sbon wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at greu, adfer a gwella cannoedd o gynefinoedd ledled y wlad.  

Mae’r broses ymgeisio ar agor nawr i grwpiau a mudiadau cymunedol sy’n awyddus i helpu i gildroi dirywiad byd natur. 

I’w gwneud hi mor hawdd â phosib i bobl gymryd rhan, maent wedi dylunio detholiad o ‘becynnau’ wedi’u teilwra i wahanol grwpiau a sefydliadau.

Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi’i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Bydd y tim yn delio â’r archebion a’r danfoniadau, a bydd eu swyddogion prosiect hyd yn oed yn darparu cymorth ar lawr gwlad i’ch helpu i greu eich man newydd ar gyfer byd natur.   

Mae eu phecynnau yn perthyn i dri chategori – cliciwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth: 

Mae’r broses ymgeisio’n un hawdd ac maen nhw’n disgwyl llawer o ymgeiswyr, felly gwnewch gais cyn gynted â phosib! Dyddiad cau’r cylch ceisiadau cyntaf yw 12pm ddydd Gwener 6 Mawrth.   

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddi ar : 22/06/20
Categorïau: Gwybodaeth a chymorth Hyfforddiant a digwyddiadau

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn ar agor am geisiadau

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 27/04/20
Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau

Ymgynghoriad ar fuddsoddi rhanbarthol yng Nghymru y tu allan i’r UE

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 13/03/20
Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau

gofod3 2020 wedi gohirio oherwydd coronafeirws

Darllen mwy