Gwybodaeth gyfreithiol

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Elusen gofrestredig 218093

Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299

Cofrestrwyd yng Nghymru

Swyddfa gofrestredig:

Un Rhodfa’r Gamlas
Heol Dumballs
​Caerdydd
CF10 5BF