Menyw yn dal gwobr ar ôl ennill yng Ngwobrau Elusennau Cymru

Gwobrau Elusennau Cymru 2023 – Cyhoeddi’r enwau sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Cyhoeddwyd : 02/08/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn cydnabod effaith gadarnhaol a chyfraniadau neilltuol elusennau, mudiadau cymunedol, cyrff nid-er-elw a gwirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru.

CEFNDIR

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn tynnu sylw at yr effaith gadarnhaol a fu ar fywydau pobl o ganlyniad i waith elusennau, yn ogystal â gwirfoddolwyr a mudiadau gwirfoddol mewn amrywiaeth o gymunedau o Fôn i Fynwy.

Y nod yw amlygu a chodi ymwybyddiaeth o’r gwahaniaeth cadarnhaol gallwn ei wneud i fywydau ein gilydd drwy wirfoddoli a gwerthfawrogi gwaith anhygoel gwirfoddolwyr a mudiadau gwirfoddol.

Mae wyth categori yng Ngwobrau Elusennau Cymru eleni. Mae’r rhain yn cael eu rhestru isod.

Y CAMAU NESAF

Diolch o galon i bawb a enwebodd ac a gymerodd ran eleni. Cawsom nifer anhygoel o enwebiadau o ansawdd uchel, ac roedd yn waith anodd iawn i’n panel beirniadu annibynnol!

Rydyn ni nawr wedi cysylltu â’r holl wirfoddolwyr a mudiadau a enwebwyd i roi gwybod iddyn nhw a ydyn nhw wedi cyrraedd y rhestr fer ai peidio. Bydd y mudiadau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad gwobrwyo mawreddog lle bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi. Cynhelir y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd ar 11 Hydref 2023.

Y RHEINI SYDD WEDI CYRRAEDD ROWND DERFYNOL 2023

Gwirfoddolwr y Flwyddyn (26 oed a hŷn) – noddir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru

 • Gill Faulkner
 • Susan Davies
 • Nicola Harteveld

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn (25 oed ac iau) – noddir gan Utility Aid

 • Thandiwe McDonnell
 • Charlotte Cooke
 • Sara Madi

Cynhyrchydd incwm y flwyddyn – noddir gan Tantrwm

 • Grŵp Afonydd Caerdydd
 • Tŷ Hafan
 • Sistema Cymru – Codi’r To

 Gwobr hyrwyddwr amrywiaeth – noddir gan Hugh James

 • WEN
 • Môn Community Forward
 • TGP

 Gwobr defnydd gorau o’r Gymraeg – noddir gan Nico

 • Cymdeithas Alzheimer
 • Mind Cymru
 • Pride Bontfaen

 Gwobr arloeswr – noddir gan salesforce.org

 • Tanio
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol Cymru
 • Tîm Cymorth Dementia Cwm Taf Morgannwg

Gwobr iechyd a lles – noddir gan Gwelliant Cymru

 • Cerebral Palsy Cymru
 • Prosiect Iechyd Gwyllt (Ymddiriedolaeth Natur Gwent)
 • Wye Gymnastics Galaxy Cheerleading

 Gwobr mudiad y flwyddyn – noddir gan SCG Cymru

 • Llamau
 • FareShare Cymru
 • Cyngor Ffoaduriaid Cymru
 • Cycling4All ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun
 • Calan DVS

RHAGOR O WYBODAETH

Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan gwobrauelusennau.cymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Newidiadau i ardrethi busnes ar gyfer elusennau yng Nghymru

Darllen mwy