Tîm chwaraeon amrywiol yn dathlu buddugoliaeth drwy roi eu dwylo i gyd at ei gilydd

Gwobrau chwaraeon amrywiaeth ethnig cyntaf Cymru

Cyhoeddwyd : 11/09/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Mae Gwobrau Chwaraeon Amrywiaeth Ethnig Cymru yn fenter arloesol yng Nghymru, sy’n canolbwyntio’n benodol ar arddangos cyflawniadau athletwyr lleiafrifoedd ethnig.

NOD Y GWOBRAU

Mae Gwobrau Chwaraeon Amrywiaeth Ethnig Cymru yn gweithredu fel llwyfan sy’n tynnu sylw ar athletwyr lleiafrifoedd ethnig, gan ganiatáu iddynt fod yn ffigurau ysbrydoledig a modelau rôl yn eu cymunedau eu hunain.

Rydym am gyfrannu at weledigaeth Chwaraeon Cymru o genedl egnïol lle gall pawb fwynhau chwaraeon gydol oes a chreu cymdeithas fywiog lle gall unigolion o bob oed gael pleser gydol oes o chwaraeon. Sicrhau bod chwaraeon yn hygyrch, yn gynhwysol ac yn fforddiadwy, heb adael neb ar ôl.

CATEGORÏAU A MEINI PRAWF DYFARNU

Gwirfoddolwr y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod unigolyn sydd wedi dangos ymroddiad eithriadol ac wedi cael effaith sylweddol wrth hyrwyddo amrywiaeth ethnig a chynhwysiant yn y diwydiant chwaraeon drwy eu gwaith gwirfoddol.

Personoliaeth y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod unigolyn sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr mewn cymuned, clwb neu weithgaredd chwaraeon mewn cymunedau amrywiol.

Mabolgampwraig y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod mabolgampwraig fenywaidd o gymuned amrywiol sy’n codi i’r brig yn barhaus yn y gamp o’u dewis.

Mabolgampwr y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod mabolgampwr gwrywaidd o gymuned amrywiol sy’n codi i’r brig yn barhaus yn y gamp o’u dewis.

Unigolyn ysbrydoledig y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod unigolyn sydd wedi dangos sgiliau arwain, mentora neu hyfforddi rhagorol.

Person ifanc y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod unigolyn o dan 18 oed a’r cyflawniadau chwaraeon a gyflawnwyd gan yr athletwr dros y deuddeg mis diwethaf.

Clwb y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod ac yn dathlu llwyddiant, datblygiad neu gyflawniad eithriadol arwyddocaol yn ystod y deuddeg mis diwethaf i dîm neu glwb.

Cyfraniad eithriadol i chwaraeon

Gwobr sy’n cydnabod unigolyn sydd wedi dangos gwaith eithriadol ac wedi cael effaith sylweddol wrth hyrwyddo amrywiaeth ethnig a chynhwysiant ym maes chwaraeon.

Prosiect chwaraeon cymunedol y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod prosiect sydd wedi darparu cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol i ennyn diddordeb cymunedau ethnig amrywiol.

Hyfforddwr y flwyddyn

Gwobr sy’n cydnabod hyfforddwr sydd wedi dangos rhagoriaeth mewn hyfforddi, wrth feithrin cynhwysiant, mentoriaeth a chyfle cyfartal i athletwyr o gefndiroedd ethnig amrywiol.

Gwobr chwaraeon cynhwysol

Gwobr sy’n cydnabod prosiect sydd wedi bod yn chwalu rhwystrau ym myd chwaraeon.

Gwobr cyflawniad oes

Gwobr sy’n cydnabod unigolyn y mae eu hymrwymiad i chwaraeon wedi creu argraff barhaol ar y diwydiant ac a fydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i chwaraeon Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch feini prawf a chategorïau’r gwobrau llawn.

GWNEUD ENWEBIAD

Rhaid derbyn enwebiadau erbyn hanner nos ar 29 Medi 2023 trwy lenwi’r ffurflen enwebu ar-lein.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Newidiadau i ardrethi busnes ar gyfer elusennau yng Nghymru

Darllen mwy