Mae dau berson yn cyfarch ei gilydd trwy gyffwrdd â phenelinoedd wrth wisgo masgiau

Gwobr Undod Sifil EESC

Cyhoeddwyd : 10/08/20 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn lansio Gwobr Undod Sifil, gwobr unwaith ac am byth gyda’r thema benodol ‘Cymdeithas sifil yn erbyn COVID-19’, a fydd eleni yn disodli ei Gwobr flynyddol.

Bydd y Wobr Undod Sifil yn anrhydeddu mentrau creadigol ac effeithiol gan unigolion, sefydliadau cymdeithas sifil a chwmnïau dan berchnogaeth breifat sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i fynd i’r afael ag argyfwng COVID-19 a’i ganlyniadau difrifol ac amrywiol, a thrwy hynny gryfhau undod Ewropeaidd a helpu i greu hunaniaeth Ewropeaidd  yn seiliedig ar werthoedd cyffredin yr UE.

Bydd yr EESC yn dyfarnu hyd at 29 o wobrau, am y swm o €10,000 i fentrau a gynhelir yn nhiriogaeth yr UE neu’r Deyrnas Unedig. Mae 27 o wobrau ar gael ar gyfer prosiectau a weithredir mewn Aelod-wladwriaethau, un ar gyfer mynediad i’r DU ac un ar gyfer prosiect sydd â ffocws trawsffiniol neu Ewropeaidd.

Gall y mentrau a gynigir ar gyfer y wobr gwmpasu ystod eang o themâu, megis:

  • gweithredoedd sy’n gysylltiedig ag iechyd, offer iechyd, dyfeisiau meddygol, cymorth a gofal;
  • mentrau dros dro gyda’r nod o liniaru effeithiau uniongyrchol argyfwng coronafirws ac at ddiwallu anghenion brys y grwpiau targed;
  • mesurau penodol i helpu’r bobl neu’r grwpiau mwyaf difreintiedig, difreintiedig neu fregus (gan gynnwys ffoaduriaid), eu hamddiffyn rhag y clefyd ei hun a lleddfu effaith yr argyfwng;
  • mentrau sy’n gysylltiedig â sefyllfa grwpiau targed penodol yn ystod y broses gloi;
  • mentrau gyda’r nod o fynd i’r afael â chanlyniadau economaidd a chyflogaeth yr argyfwng iechyd;
  • mentrau i gefnogi adferiad economi Ewrop neu sectorau penodol yn dilyn y pandemig;
  • mentrau sydd â’r nod o gynyddu’r gallu i ymateb os bydd argyfyngau tebyg yn y dyfodol.

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 30 Medi 2020. Gellir gweld y disgrifiad llawn o’r gofynion a’r ffurflen gais ar-lein yn www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/01/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni – Grantiau gosod ar agor nawr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/01/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Eisiau gwella effeithlonrwydd ynni eich mudiad?

Darllen mwy