Woman standing in front of water smiling

Gwirfoddolwyr yw enaid sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yng Nghymru. Maen nhw’n dod â chymaint o fuddion – ond mae recriwtio a chadw gwirfoddolwyr yn golygu creu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol.

Mae tudalennau’n cynnwys taflenni gwybodaeth sy’n ymdrin ag ystod eang o bynciau a chyngor, polisïau enghreifftiol, adnoddau, gwybodaeth am gyllid grant a mwy. Os ydych chi’n gweithio gyda gwirfoddolwyr yng Nghymru, neu’n meddwl am wirfoddoli, yna mae gennym bopeth ar eich cyfer.

Gwirfoddoli Cymru

Logo gyda'r geiriau Gwirfoddoli Cymru Volunteering Wales

Mae Gwirfoddoli Cymru yn lwyfan digidol ar gyfer gwirfoddoli gan Cefnogaeth Trydydd Sector Cymru (TTSW). Mae’r llwyfan yn cynnal canoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru mewn un lle, yn ei gwneud yn hawdd I bobl ddod o hyd a recriwtio gwirfoddolwyr – neu cychwyn ar eich taith gwirfoddoli eich hunain.

Darganfod mwy

Adnoddau

Categori | Gwirfoddoli |

Côd ymarfer ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr

Mwy o adnoddau

Prosiectau gwirfoddoli

Dylanwadu | Gwirfoddoli |

Dull newydd o wirfoddoli yng Nghymru

Mae ‘UK Research and Consultancy Services’ yn cefnogi’r gwaith o gyd-greu dull gwirfoddoli newydd yng Nghymru gan randdeiliaid gwirfoddoli allweddol. CYFLWYNIAD Mae
Darllen mwy

Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Prosiect Iechyd a Gofal CGGC

Nod Prosiect Iechyd a Gofal CGGC yw cryfhau’r cysylltiad rhwng y sector gwirfoddol a’r system iechyd a gofal. THEORI NEWID PROSIECT IECHYD
Darllen mwy

Gwirfoddoli |

Helplu Cymru

Gweithio gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru ac eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Ar y
Darllen mwy
Darllen mwy

Newyddion gwirfoddoli diweddaraf

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Pobl ifanc yn arwain y ffordd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Ymunwch ag ymgyrch Llysgennad #byddaf!

Darllen mwy
Darllen mwy

Cyrsiau hyfforddiant gwirfoddoli

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Ein calendr gwirfoddoli

IONAWR

Dydd Santes Dwynwen

25 Ionawr

Santes Dwynwen yw Nawddsant cariadon Cymru, fersiwn Cymru o Sant Ffolant. Ar Dydd Santes Dwynwen a Dydd Sant Ffolant bydd y rheini sy’n #carugwirfoddoli yn rhannu eu straeon ar gyfryngau cymdeithasol.

  • Hashnodau: #lovevolunteering #carugwirfoddoli #cariad #santesdwynwen #dyddsantesdwynwen

CHWEFROR

Dydd Sant Ffolant

14 Chwefror

Ymunwch â ni i ddathlu cariad … at wirfoddolwyr. Ar Ddydd Sant Ffolant bydd y rheini sy’n dwli ar wirfoddoli yn defnyddio’r hashnod i rannu eu straeon nhw neu straeon gwirfoddolwyr ysbrydoledig.

  • Hashnodau: #lovevolunteering #carugwirfoddoli

Wythnos Gwirfoddoli’r Myfyrwyr

8-14 Chwefror

Mae Wythnos Gwirfoddoli’r Myfyrwyr, a redir gan y Rhwydwaith Gwirfoddoli Myfyrwyr, yn amlygu gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol myfyrwyr a’r buddion i fyfyrwyr a’r prosiectau y maen nhw’n eu rhedeg.

EBRILL

Diwrnod Microwirfoddoli

15 Ebrill

Cymerwch ran mewn ‘gweithrediadau blasu, ar gais, heb ymrwymiad sy’n fuddiol i achos gwerth chweil’ – neu ficrowirfoddoli. Mae’r Diwrnod Microwirfoddoli yn gyfle i blatfformau, mudiadau ac unigolion microwirfoddoli ddangos pŵer microwirfoddoli.

MEHEFIN

Wythnos Gwirfoddolwyr

1-7 Mehefin

Yr wythnos hon yw un o’r rhai pwysicaf yn ein calendr bob blwyddyn. Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn ddathliad blynyddol o’r cyfraniad y mae miliynau o bobl ledled y DU yn ei wneud drwy wirfoddoli.

  • Hashnodau: #volunteers #volunteersweek #ThankYouVolunteers #volunteer #community #charity #wythnosgwirfoddolwyr #gwirfoddolwyr #GwirfoddolwyrDiolch #gwirfoddolwr #cymuned #elusen
  • Dolenni: volunteersweek.org, facebook.com/VolunteersWeek

Wythnos Elusennau Bach

14-19 Mehefin

Mae’r Wythnos Elusennau Bach yn dathlu ac yn codi ymwybyddiaeth o waith hanfodol sector elusennau bach y DU a phopeth y mae elusennau bach yn eu gwneud i newid bywydau pobl o bob cwr o’r byd.

AWST

Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir yn ystod wythnos gyntaf mis Awst bob blwyddyn, yn ddathliad o ddiwylliant ac iaith Cymru.

TACHWEDD

Diwrnod Rhyngwladol Rheolwyr Gwirfoddolwyr

5 Tachwedd

Diwrnod i ddathlu’r proffesiwn arweinyddiaeth gwirfoddolwyr. Mae Rheolwyr Gwirfoddolwyr yn newid bywydau, bywydau’r gwirfoddolwyr eu hunain a’r rheini sy’n cael eu gwasanaethu gan wirfoddolwyr a arweinir yn dda.

Wythnos Ymddiriedolwyr

1-5 Tachwedd

Mae’r Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol i amlygu gwaith gwych ymddiriedolwyr a thynnu sylw at y cyfleoedd i bobl o bob lliw a llun i ymuno a gwneud gwahaniaeth

Wythnos #byddaf

22-26 Tachwedd

Mae wythnos #byddaf yn gyfle gwych i hyrwyddo’r rolau y gall pobl ifanc eu chwarae i ddod â chymunedau ynghyd i ddatrys heriau cyffredin. Cefnogir yr ymgyrch #byddaf gan fwy na 1,000 o fudiadau ledled y DU a’r nod yw gwneud cyfranogi mewn gweithredu cymdeithasol fel gwirfoddoli, codi arian, mentora ac ymgyrchu yn beth arferol i bobl ifanc rhwng 10 a 20 oed.

  • Twitter: @iwill_campaign
  • Hashnodau: #iwill #byddaf #PowerOfYouth #PŵerIeuenctid

RHAGFYR

Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr

5 Rhagfyr

Gwnaeth y Cenhedloedd Unedig greu’r Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr ym 1985 i ddathlu ‘pŵer a photensial gwirfoddoliaeth’. Mae’r diwrnod yn codi ymwybyddiaeth o’r cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i’w cymunedau.