Gwerth y sector gwirfoddol i iechyd a gofal cymdeithasol

Gwerth y sector gwirfoddol i iechyd a gofal cymdeithasol

Cyhoeddwyd : 06/02/23 | Categorïau: Newyddion |

Mae CGGC yn eich gwahodd i ddod i grŵp ffocws a dweud eich dweud ar rôl y trydydd sector yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Richard Newton Consulting yn partneru gydag CGGC a Chomisiwn Bevan ar bapur i’w gyhoeddi yng Ngwanwyn 2023 sy’n edrych ar werthoedd a gwerth y sector gwirfoddol i’r maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae hwn yn brosiect pwysig, rhan o ddarn o waith ehangach dros nifer o flynyddoedd, sy’n anelu at ddefnyddio cydberthnasau, gwirfoddoli a chymorth yn effeithiol ar draws y system iechyd a gofal i fynd i’r afael â heriau blaenoriaethol a sicrhau bod mudiadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn cyfrannu i’r eithaf at ganlyniadau iechyd a gofal.

ARGYMHELLION AR GYFER CYDWEITHIO

Gan ystyried y pwysau ar y sector iechyd a gofal cymdeithasol mae hwn yn brosiect blaenoriaethol i CGGC, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o brosiect Seilwaith y Trydydd Sector ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd y papur terfynol yn cyflwyno argymhellion ynghylch rôl y sector gwirfoddol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, ei bwynt gwerthu unigryw (USP) yn y maes hwn a’r camau gweithredu y gellir eu cymryd i fwyafu ei botensial.

CYMERWCH RAN

Mae’n bwysig bod cymaint â phosibl o fudiadau yn cael eu llais a’u profiadau wedi’u clywed er mwyn hysbysu’r darn hwn o waith, yn cynnwys mudiadau darparu’r sector gwirfoddol, mudiadau seilwaith ac aelodaeth, a darparwyr o’r sector cyhoeddus.

Gan hynny, hoffem eich gwahodd i grŵp ffocws 90 munud o hyd, a gynhelir yn ddigidol (Saesneg yn unig). Cofrestrwch ar ddyddiad ac amser sy’n gyfleus i chi o’r dolenni isod (Peidiwch â phoeni am enw’r grwpiau ffocws. Y rhain a ddefnyddiwyd yn wreiddiol er mwyn sicrhau bod Richard Newton Consulting yn cyrraedd cymaint â phosibl o fudiadau).

Nodwch – dim ond un sesiwn sydd angen i chi gofrestru arni.

Os hoffech chi ddod ond na allwch chi ar y dyddiadau / amserau uchod, cysylltwch â ni. Efallai y byddwn ni’n gallu cynnig opsiynau pellach i chi gyda grwpiau eraill.

CYNNWYS ERAILL

Mae croeso i chi ddod â defnyddiwr gwasanaeth a/neu wirfoddolwr sydd â phrofiad o iechyd neu ofal cymdeithasol a ddarparwyd gan y sector gwirfoddol gyda chi. Cofiwch gofrestru pob mynychwr ar wahân.

Os na allwch chi ddod i unrhyw un o’r diwrnodau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag admin@richard-newton.co.uk.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Newyddion |

Elusen Gymreig yn ennill gwobr iechyd anrhydeddus y DU

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/03/24 | Categorïau: Newyddion |

CGGC yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Darllen mwy