An African rinsing hands under running water for protection

Grant Cymru ac Affrica yn cau yn fuan

Cyhoeddwyd : 13/12/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Bydd Cynllun Grant Cymru ac Affrica ar agor ar gyfer ceisiadau nes 16 Ionawr 2022.

Mae cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn gronfa grantiau ar gyfer grwpiau cymunedol a mudiadau ledled Cymru sy’n gweithio mewn partneriaethau yn Affrica Is-Sahara.

Caiff effeithiau byd-eang parhaus argyfwng COVID-19 eu profi mewn gwahanol ffyrdd ledled y byd. Gan ystyried anghenion amrywiol partneriaethau, mae Cynllun Grantiau Bach Cymru ac Affrica yn croesawu ceisiadau sy’n diwallu anghenion cyfredol y cymunedau rydych chi’n gweithio gyda nhw, sydd naill ai’n ymateb i effaith y pandemig neu’n ailgychwyn gweithgareddau ‘busnes fel arfer’.

Sicrhewch eich bod wedi darllen y ddogfen ganllaw ar wefan CGGC cyn dechrau ar eich cais am gyllid.

GRANTIAU SYDD AR GAEL

Ar gyfer y cylch grantiau hwn, bydd dau ffrwd o grantiau – bach a mawr.

  • Mae grantiau bach rhwng £5,000 – £15,000 ar gael i brosiectau sy’n ymateb i angen a nodwyd yn y gymuned y maen nhw’n gweithio ac sy’n cyd-fynd ag o leiaf un o amcanion y grant. I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o brosiectau y gallai hyn gynnwys, cyfeiriwch at y themâu grant isod. Mae £115,000 ar gael ar gyfer grantiau bach.
  • Mae grantiau COVID-19 mawr rhwng £30,000 – £200,000 ar gael i brosiectau sy’n ymateb i angen a achoswyd gan bandemig COVID-19. Gall hyn fod yn ymyrraeth tymor byr neu’n gam gweithredu i hwyluso adferiad a chynorthwyo â gwydnwch yn y dyfodol. Mae £708,000 o gyllid ychwanegol ar gael ar gyfer grantiau COVID-19 mawr.

Bydd y cylch grant hwn yn derbyn ceisiadau am ddeg wythnos gyda cheisiadau’n cael eu hadolygu ar sail y cyntaf i’r felin. Mae amserlen a phroses lawn ar gyfer dyfarniadau ar gael ar wefan CGGC. Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

I gael cymorth i ddatblygu’ch cais, cysylltwch ag enquiries@hubcymruafrica.org.uk.

Cofrestrwch yma i dderbyn diweddariadau am y cynllun hwn ac eraill.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/01/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni – Grantiau gosod ar agor nawr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/01/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Eisiau gwella effeithlonrwydd ynni eich mudiad?

Darllen mwy