Roedd grŵp amrywiol o bobl yn hudo gyda'i gilydd yn edrych yn hapus. Diverse group of people huddled together looking happy.

Etholiad Bwrdd Ymddiriedolwyr CGGC 2022

Cyhoeddwyd : 23/09/22 | Categorïau: Newyddion |

Mae hi bron yn amser i aelodau CGGC bleidleisio dros eu pum hoff enwebai i ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr CGGC.

Diolch i bawb a enwebodd yn yr etholiad eleni i ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr CGGC.  Mae’n falch iawn gennym gyhoeddi ein bod wedi cael pymtheg enwebiad ar gyfer y pum sedd wag ar y Bwrdd.

Bydd pleidlais yn cael ei chynnal nawr ymysg ein haelodau a fydd yn agor ar 24 Hydref ac yn cau ar 4 Tachwedd 2022.  Bydd y papurau pleidleisio yn cael eu cyflwyno’n electronig (ble bynnag y bo modd) i’n haelodau a byddant hefyd yn cynnwys gwahoddiad ffurfiol i ddod i’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM).

Bydd canlyniadau’r bleidlais yn cael eu cyflwyno i’n haelodau eu cymeradwyo yn AGM CGGC a fydd yn cael ei gynnal ar 17 Tachwedd 2022.

YR ENWEBEION

Gofynnon ni i’r enwebeion ‘Pam ddylai aelodau CGGC bleidleisio drosof i fod yn Ymddiriedolwr?’  Gallwch weld eu hymatebion isod:

Reham Bassal

Colin Thomas

Dee Montague-Coast

Emma Sandrey

Hayley Dunne

Kat Luckock

Kathryn Robson

Lisa Davies

Louise Shute

Lowri Jones

Neil Wooding

Sharon Atkins

Simon Harris

Simon Zeigler

Pob lwc i bawb sydd wedi’u henwebu. Mae CGGC yn awyddus i’n haelodau gymryd rhan yn y bleidlais ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael y papurau pleidleisio maes o law.

Mae’r bleidlais yn agor ar 24 Hydref ac yn cau ar 4 Tachwedd 2022.

Os oes gennych gwestiwn ynglŷn â’r bleidlais, cysylltwch â Tracey Lewis tlewis@wcva.cymru neu 02920 431734 (llinell uniongyrchol).

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 23/09/22 | Categorïau: Newyddion |

Etholiad Bwrdd Ymddiriedolwyr CGGC 2022

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/09/22 | Categorïau: Newyddion |

Datblygu arweinwyr yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/09/22 | Categorïau: Newyddion |

Ymchwil blynyddol y Comisiwn Elusennau ar ymddiriedaeth gyhoeddus a phrofiad ymddiriedolwyr o’u rôl

Darllen mwy