Smiling people enjoying the Windrush Generation Festival, a winner of Hearts for the Arts 2020

Cyhoeddi Enillwyr Hearts For The Arts 2020

Cyhoeddwyd : 17/02/20 | Categorïau: Newyddion |

Mae’r enillwyr wedi’u cyhoeddi ar gyfer Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau (NCA), Gwobrau Hearts For The Arts 2020.

Mae’r gwobrau’n dathlu arwyr tawel Awdurdodau Lleol sy’n hyrwyddo’r celfyddydau, yn aml yn wyneb heriau ariannol difrifol.

Rhestr o’r enillwyr: 

 • Menter Gelfyddydol Orau:Plymouth Music Zone (Cyngor Dinas Plymouth)
 • Prosiect Celfyddydol Gorau – Cydlyniant Cymunedol:Windrush Generations Festival (Cyngor Hackney)
 • Prosiect Celfyddydol Gorau – Celfyddydau, Iechyd a Lles:Outside Edge (Hammersmith a Fulham / Westminster / Kensington a Chelsea)
 • Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau – Gweithiwr mewn Awdurdod Lleol neu Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol:Pauline Smeaton (Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Fife)
 • Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau – Cynghorydd:Luthfur Rahman (Cyngor Dinas Manceinion)

Derbyniwyd enwebiadau o bob cwr o’r DU ar gyfer y Gwobrau eleni, ac ar ôl i gynrychiolwyr o bartneriaid Hearts for the Arts eleni lunio’r rhestr fer, cafodd yr enillwyr eu dewis gan banel o arbenigwyr ac ymarferwyr allweddol ym meysydd y celfyddydau a’r gwyddorau.

Panel Beirniadu: 

 • Susie Dent: geiriadurwraig, etymolegydd, cyflwynydd ‘Dictionary Corner’ Countdown
 • Gary Kemp: actor, cerddor, cyfansoddwr caneuon, aelod gwreiddiol o Spandau Ballet
 • Julie Hesmondhalgh: actores, gweithredydd
 • Alom Shaha: Athro Ffiseg, tad, awdurMr Shaha’s Recipes for Wonder
 • Errollyn Wallen CBE: Cyfansoddwr
 • Kirstie Wilson: Cyngor Kirklees, enillydd Hyrwyddwr Celfyddydol Gorau mewn Awdurdod Lleol 2019 Hearts for the Arts – Swyddog
 • Samuel West: Actor, cyfarwyddwr, Cadeirydd Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau

Dywedodd Samuel West, actor a Chadeirydd Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau: 

‘Llongyfarchiadau i enillwyr Hearts for the Arts 2020 NCA. Maen nhw’n dod o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, ac maen nhw’n dangos y pethau da y gellir eu gwneud gan gynghorau ac ymddiriedolaethau sy’n benderfynol o osod y celfyddydau a diwylliant wrth wraidd bywydau dinasyddion. Mae’r gwaith y mae’r mudiadau a’r unigolion hyn yn ei wneud yn ein dwyn ynghyd i wella, dathlu a rhoi mwynhad i’n cymunedau.

Roedd dewis enillwyr o blith maes cryf eithriadol yn arbennig o anodd eleni, ond roedd yn dasg bleserus. Dywedodd un o’r beirniaid, Susie Dent o’r ‘Dictionary Corner’, fod beirniadu’r rheini a enwebwyd yn “noddfa ddyddiol a oedd yn fy atgoffa o’r pethau – a’r bobl – dda mewn bywyd.”

Ar adeg lle y mae toriadau llywodraeth ganolog yn rhoi pwysau aruthrol ar gyllidebau Awdurdodau Lleol, rydym yn hapusach nag erioed i ddathlu’r cynghorau hynny sy’n defnyddio’r celfyddydau i ddod â llawenydd, anogaeth ac iechyd meddyliol a chorfforol achubol i’w hetholwyr. Rydyn ni’n dwli arnyn nhw ac am iddyn nhw barhau!’

Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau sy’n cyflwyno Gwobrau Hearts For The Arts bob blwyddyn. Caiff y gwobrau eu darparu gan UK Theatre, mewn partneriaeth â Culture Counts; y Gymdeithas Llywodraeth LeolThriveTheatre NICelfyddydau Gwirfoddol Cymru a Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y rheini a gyrhaeddodd y rhestr fer, ewch i forthearts.org.uk/campaigns/hearts-for-the-arts/

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Newyddion |

Elusen Gymreig yn ennill gwobr iechyd anrhydeddus y DU

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/03/24 | Categorïau: Newyddion |

CGGC yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Darllen mwy