Yma yn CGGC, mae ein pwrpas yn bwysig inni wrth alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

Ar y dudalen hon, gallwch ddarllen ein hadroddiadau blynyddol, sy’n tynnu sylw at y prif newidiadau yr ydym wedi’u gwneud. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen am ein storïau a’r gwaith y mae ein haelodau yn ei wneud bob dydd wrth newid bywydau pobl.

Adroddiad blynyddol 2018/19

Yn 2017, fe wnaethom ddatblygu fframwaith strategol newydd a chynllun i newid, sef cynllun pum mlynedd ar gyfer 2017-22 i’n helpu i gyflawni ein gweledigaeth – Dyfodol lle mae mudiadau gwirfoddol a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.

Mae ein hadroddiad blynyddol 2018/19 yn cynnwys enghreifftiau o’r hyn a wnaethom i gyflawni’r nodau uchelgeisiol yr ydym wedi’u gosod i’n hunain, a’r gwahaniaeth yr ydym wedi’i wneud.

The front cover of a report. The cover reads WCVA CGGC Gwneud mwy o whaniaeth gyda'n gilydd, Adroddiad blynyddol 2018-19

Adroddiad blynyddol 2018/19

Yn flaenorol yn CGGC…

Rydym yn falch o’r effaith yr ydym yn ei chael bob blwyddyn. Gallwch ddarllen ein hadroddiadau blynyddol diweddar isod i gael gwybod beth a wnaethom i alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth.

Adroddiadau blynyddol

Categori |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forge/wcva.cymru/public/wp-content/themes/designdough/components/flex/content-downloads.php on line 61

CGGC – Adroddiad blynyddol 2018-19

Categori |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forge/wcva.cymru/public/wp-content/themes/designdough/components/flex/content-downloads.php on line 61

CGGC – Adroddiad blynyddol 2017/18

Categori |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forge/wcva.cymru/public/wp-content/themes/designdough/components/flex/content-downloads.php on line 61

CGGC – Adroddiad blynyddol 2016/17

Categori |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forge/wcva.cymru/public/wp-content/themes/designdough/components/flex/content-downloads.php on line 61

CGGC – Adroddiad blynyddol 2015/16

Categori |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forge/wcva.cymru/public/wp-content/themes/designdough/components/flex/content-downloads.php on line 61

CGGC – Adroddiad blynyddol 2014/15

Mwy o adnoddau

Cyfrifon blynyddol

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau a’n cyfrifon blynyddol llawn gan ein harchwilwyr annibynnol ar y cyfrifon hynny ar wefan y comisiwn elusennau.