Yma yn CGGC, mae ein pwrpas yn bwysig inni wrth alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

Ar y dudalen hon, gallwch ddarllen ein hadroddiadau blynyddol, sy’n tynnu sylw at y prif newidiadau yr ydym wedi’u gwneud. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen am ein storïau a’r gwaith y mae ein haelodau yn ei wneud bob dydd wrth newid bywydau pobl.

Adroddiad blynyddol 2022/23

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’n haelodau a’n partneriaid i feddwl am beth all pob un ohonom ni ei wneud yn ystod y bum mlynedd nesaf i fynd ati’n gadarnhaol i lunio dyfodol gwell i Gymru. Mae ein strategaeth ar gyfer 2022-27 yn nodi sut y byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth – Dyfodol lle mae mudiadau gwirfoddol a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.

Mae ein hadroddiad blynyddol 2022/23 yn cynnwys enghreifftiau o’r hyn a wnaethom i gyflawni’r nodau uchelgeisiol yr ydym wedi’u gosod i’n hunain, a’r gwahaniaeth yr ydym wedi’i wneud.

Clawr blaen adroddiad. Mae'r clawr yn darllen WCVA CGGC Gwneud mwy o whaniaeth gyda'n gilydd, Adroddiad blynyddol 2022/23

Adroddiad blynyddol CGGC 2022/23

360 Giving

Categori | Heb gategori |

360Giving – data agored am grantiau CGGC

Mwy o adnoddau

Yn flaenorol yn CGGC…

Rydym yn falch o’r effaith yr ydym yn ei chael bob blwyddyn. Gallwch ddarllen ein hadroddiadau blynyddol diweddar isod i gael gwybod beth a wnaethom i alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth.

Adroddiadau blynyddol

Categori | Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2022/23

Categori | Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2021/22

Categori | Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2020/21

Categori | Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2019/20

Categori | Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2018-19

Categori | Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2017/18

Categori | Heb gategori |

CGGC – Adroddiad blynyddol 2016/17

Mwy o adnoddau

Cyfrifon blynyddol

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau a’n cyfrifon blynyddol llawn gan ein harchwilwyr annibynnol ar y cyfrifon hynny ar wefan y comisiwn elusennau.