Dyn a dynes yn eistedd mewn cynulleidfa ac yn gwrando ar ddigwyddiad

Eich canllaw i ddigwyddiadau iechyd a gofal cymdeithasol yn gofod3

Cyhoeddwyd : 28/05/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Digwyddiad arbennig mynediad am ddim CGGC, gofod3 yw gofod Cymru ar gyfer y sector gwirfoddol ac mae’n cynnwys amrywiaeth enfawr o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, trafodaethau panel a gweithdai.

GOFOD3

Eleni, bydd gofod3, y gofod i’r sector gwirfoddol yng Nghymru, yn ôl fel digwyddiad wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers cyn y pandemig. Yn digwydd yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 5 Mehefin 2024.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol, mae gennym ni gyfres wych o weithdai, dadleuon a mwy trwy gydol y dydd. Dyma beth sydd gennych i edrych ymlaen ato – cliciwch ar y dolenni i archebu’r sesiynau y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

SESIYNAU IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Iechyd a lles yng Nghymru – a ydyn ni’n bwysig?

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2024, 10 am

Wedi’i chyflwyno gan y Prosiect Iechyd a Gofal, mae’r sesiwn hon yn seiliedig ar ein papur ymchwil, ‘Pam mae’r trydydd sector yn bwysig i iechyd a lles yng Nghymru ‘.

Gwella iechyd a lles

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2024, 10 am ac 11.30 am

Bydd y sesiwn hon yn dangos sut mae Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn defnyddio pêl-droed fel cyfrwng i wella iechyd a lles cymunedol.

Gwerth a gwerthoedd y sector gwirfoddol mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2024, 11.30 am

Cyflwynir y sesiwn hon gan Brosiect Iechyd a Gofal CGGC. Bydd yn edrych ar ein hadroddiad ar werth a gwerthoedd y sector gwirfoddol, a bydd trafodaeth banel ar ei brif ganfyddiadau.

Creu gobaith ac iachâd: gweithio mewn ffordd a hysbysir gan drawma i fynd i’r afael ag iechyd meddwl cymunedol

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2024, 11.30 am

Dewch i’r sesiwn hon i ddysgu mwy am y ffordd wahanol y mae Platfform yn mynd ati i ymdrin ag iechyd meddwl.

Ymwreiddio diwylliant a hysbysir yn berthynol gan drawma yn eich mudiad

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2024, 1.30 pm

Byddwch yn rhan o waith Platfform ar ddatblygu’r sgwrs ynghylch iechyd meddwl yng nghyd-destun cyfiawnder cymdeithasol a newid system.

Cryfhau gwirfoddoli strategol yn sector chwaraeon cymunedol Cymru

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2024, 3 pm

Edrych ar y problemau a’r datrysiadau sy’n gysylltiedig â recriwtio a chadw gwirfoddolwyr ar lefel bwrdd a phwyllgor ar draws sector chwaraeon cymunedol Cymru.

GWYBODAETH BELLACH

Mae rhagor o wybodaeth am sesiynau Iechyd a Gofal Cymdeithasol gofod3 ar gael ar wefan gofod3.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 29/04/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Diweddariad gan y Prosiect Iechyd a Gofal

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy