Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu

Sut rydym yn dylanwadu ar benderfynwyr

Rydym yn gwrando ar ein haelodau ac yn lobïo am newid cadarnhaol ar lefel genedlaethol, gan ddod â’r sector gwirfoddol a’r llywodraeth ynghyd i wneud gwahaniaeth mwy.

Rydym hefyd yn ymateb i ymgynghoriadau, yn cyhoeddi ymchwil, yn cynnig arweiniad ar bolisi ac yn darparu gwybodaeth ar ddeddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â’r sector.

Cyngor deddfwriaethol

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn ddarnau allweddol o ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar sefydliadau gwirfoddol. Gallwn ddweud wrthych yr hyn y mae angen i chi ei wybod amdanynt, ynghyd â materion deddfwriaethol eraill, gan gynnwys cymwyseddau datganoledig.

Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn ddarnau allweddol o ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar sefydliadau gwirfoddol

Brexit yw'r cynnwrf cymdeithasol mwyaf yng Nghymru yn ystod y degawd diwethaf

Ymadael â’r UE sy’n gywir

Brexit yw’r cynnwrf cymdeithasol mwyaf yng Nghymru yn ystod y degawd diwethaf. Rydym am sicrhau bod sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru yn barod am yr heriau a ddaw yn sgil Brexit.

Dylanwadu ar ddyfodol cadarnhaol

Mae’r sector gwirfoddol wedi bod wrth wraidd yr ymateb i Covid-19. Rydym am gefnogi’r sector nid yn unig i ymateb i’r argyfwng uniongyrchol, ond i wneud hynny mewn ffordd a fydd yn meithrin dyfodol gwell.

Sut allwn ni weithio gyda’n gilydd i greu dyfodol cadarnhaol i bobl a chymunedau yng Nghymru?

Y sector wirfoddol yng Nghymru

Am wybod mwy am sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru? Mae Hwb Data'r Trydydd Sector yn darparu ystadegau am ystod eang o fuddiannau sector, gan gynnwys gwirfoddoli, cyllid a chyflogaeth.

Ein prosiectau

Dylanwadu | Gwirfoddoli |

Dull newydd o wirfoddoli yng Nghymru

Mae ‘UK Research and Consultancy Services’ yn cefnogi’r gwaith o gyd-greu dull gwirfoddoli newydd yng Nghymru gan randdeiliaid gwirfoddoli allweddol. CYFLWYNIAD Mae
Darllen mwy

Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Prosiect Iechyd a Gofal CGGC

Nod Prosiect Iechyd a Gofal CGGC yw cryfhau’r cysylltiad rhwng y sector gwirfoddol a’r system iechyd a gofal. THEORI NEWID PROSIECT IECHYD
Darllen mwy

Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Prosiect arloesi cymunedol Macmillan

Mae CGGC wedi partneru â Chymorth Canser Macmillan i ganfod pam nad yw cymunedau penodol yn ymhél yn llawn â gwasanaethau canser,
Darllen mwy
Darllen mwy

Adnoddau

Categori | Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – tueddiadau

Categori | Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – senarios

Mwy o adnoddau

Newyddion dylanwadu diweddaraf

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

‘Fe es i o fod yr un mwyaf swil i fod yn geffyl blaen’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/06/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Edrychwch ar hyfforddiant diogelu gydag CGGC

Darllen mwy
Darllen mwy