Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu

Sut rydym yn dylanwadu ar benderfynwyr

Rydym yn gwrando ar ein haelodau ac yn lobïo am newid cadarnhaol ar lefel genedlaethol, gan ddod â’r sector gwirfoddol a’r llywodraeth ynghyd i wneud gwahaniaeth mwy.

Rydym hefyd yn ymateb i ymgynghoriadau, yn cyhoeddi ymchwil, yn cynnig arweiniad ar bolisi ac yn darparu gwybodaeth ar ddeddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â’r sector.

Cyngor deddfwriaethol

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn ddarnau allweddol o ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar sefydliadau gwirfoddol. Gallwn ddweud wrthych yr hyn y mae angen i chi ei wybod amdanynt, ynghyd â materion deddfwriaethol eraill, gan gynnwys cymwyseddau datganoledig.

Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn ddarnau allweddol o ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar sefydliadau gwirfoddol

Brexit yw'r cynnwrf cymdeithasol mwyaf yng Nghymru yn ystod y degawd diwethaf

Ymadael â’r UE sy’n gywir

Brexit yw’r cynnwrf cymdeithasol mwyaf yng Nghymru yn ystod y degawd diwethaf. Rydym am sicrhau bod sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru yn barod am yr heriau a ddaw yn sgil Brexit.

Dylanwadu ar ddyfodol cadarnhaol

Mae’r sector gwirfoddol wedi bod wrth wraidd yr ymateb i Covid-19. Rydym am gefnogi’r sector nid yn unig i ymateb i’r argyfwng uniongyrchol, ond i wneud hynny mewn ffordd a fydd yn meithrin dyfodol gwell.

Sut allwn ni weithio gyda’n gilydd i greu dyfodol cadarnhaol i bobl a chymunedau yng Nghymru?

Y sector wirfoddol yng Nghymru

Am wybod mwy am sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru? Mae Hwb Data'r Trydydd Sector yn darparu ystadegau am ystod eang o fuddiannau sector, gan gynnwys gwirfoddoli, cyllid a chyflogaeth.

Ein prosiectau

Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Dyfodol Gwell Cymru: Prosiect Rhagolwg Cymunedol

Prosiect peilot yn gweithio gyda thair chymuned yng Nghymru i ddychmygu a chynllunio ar gyfer ‘Dyfodol Gwell’ Mae’r Prosiect Dyfodol Gwell Cymru
Darllen mwy

Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit

Brexit yw’r newid cymdeithasol mwyaf a welwyd yng Nghymru ers degawd. Rydym am sicrhau bod mudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn barod am
Darllen mwy
Darllen mwy

Adnoddau

Categori | Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – tueddiadau

Categori | Dylanwadu |

Llunio eich dyfodol – senarios

Mwy o adnoddau

Newyddion dylanwadu diweddaraf

Cyhoeddwyd: 30/01/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Bŵt-camp manwerthu ar agor i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/01/23 | Categorïau: Newyddion |

Cyfle i fentrau cymdeithasol yng Nghymru ennill yn fawr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/01/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Y dyfodol rydym yn ei greu: gwersi o wirfoddoli mewn pandemig yng Nghymru

Darllen mwy
Darllen mwy