Ydych chi am roi cynnig ar rywbeth newydd, meithrin sgiliau newydd, a chael ychydig o hwyl? Mae'n swnio fel bod angen i chi ystyried gwirfoddoli!

Beth ddylwn i ei wneud?

Mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau a phrosiectau cyffrous, gan helpu eu cymunedau mewn sawl ffordd wahanol.

Os ydych chi’n ansicr ynghylch y math o wirfoddoli yr hoffech chi ei wneud, beth am ddechrau drwy bori drwy’r adran straeon llwyddiant ar y wefan i gael syniad o’r hyn sydd ar gael.

Gall faint o amser rydych chi’n ei ymrwymo amrywio o wirfoddoli unwaith i ymrwymiad rheolaidd am awr neu ddwy yr wythnos (neu fwy os oes amser gennych). 

Gallwch ddarganfod mwy drwy ddarllen ein taflen wybodaeth Meddwl am wirfoddoli.

Gwirfoddoli Cymru

Ar ôl i chi feddwl am yr hyn rydych chi eisiau ei wneud, mae’n hawdd dod o hyd i gyfle gwirfoddoli i gyd-fynd â’ch diddordebau, eich sgiliau a’ch argaeledd. Ewch i blatfform gwirfoddoli ar-lein Cefnogi Trydydd Sector Cymru, sef Gwirfoddoli Cymru, a chymerwch gip ar yr hyn sydd ar gael.

Caiff y wefan ei rhedeg gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru fel rhan o’i raglen integredig o gymorth gwirfoddoli. 

Mae’r wefan yn gweithredu fel safle recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer sefydliadau gwirfoddol. Mae’r sefydliadau’n postio eu cyfleoedd gwirfoddoli ar y wefan, a gall defnyddwyr cofrestredig bori drwy’r hysbysebion nes eu bod yn dod o hyd i rywbeth addas.

Mae’r gronfa ddata yn hygyrch i unrhyw un sy’n dymuno gwirfoddoli – cofrestrwch am ddim i weld y cyfleoedd.

Gall pawb wirfoddoli. Does dim ots am eich oedran, eich cefndir a’ch profiad blaenorol – bydd yna gyfle sy’n addas i chi, felly cadwch eich llygaid ar agor!

Canolfannau gwirfoddoli

Mae canolfan gwirfoddoli yn cynnig adnodd un stop ar gyfer gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. 

Nod staff y Ganolfan Wirfoddoli yw cysylltu sgiliau, profiadau, amser a brwdfrydedd pobl leol sydd am wirfoddoli gyda sefydliadau sy’n ceisio datblygu eu gwasanaethau.

Os byddai’n well gennych siarad â rhywun a all eich helpu i ddod o hyd i leoliad addas, gallwch gysylltu â’ch canolfan wirfoddoli leol neu ymweld â hi.

#GWIRFODDOLWRSIOPELUSENCYMRU

Yr wythnos yma (o 12 Hydref 2020) bydd CGGC mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Manwerthu Elusennau yn rhannu straeon gwirfoddolwyr siopau elusennol yng Nghymru.

Mae hi eisiau helpu i achub bywydau‘ – Ambiwlans Awyr Cymru

Chyda phob sifft mae’n ymddangos yn fwy hyderus‘ – Cerebral Palsy Cymru

Mae cynorthwyo’r Hosbis yn rhoi ymdeimlad mawr o bwrpas imi‘ – City Hospice

Mae cael treulio amser yn y siop yn hollol donig‘ – Gofal Canser Tenovus

Mae fy iechyd meddwl wedi gwella trwy greu rhwydwaith cymorth iach‘ – Hope Rescue

Pam y penderfynais wirfoddoli yn Hosbis Dewi Sant – Hosbis Dewi Sant

Fe wnaeth yr Hosbis fy helpu… roeddwn i’n fwy na bodlon talu’n ôl‘ – Hosbis y Cymoedd

Un tîm gwirfoddoli gyda nod cyffredin’ – Tŷ Gobaith/Hope House

Newyddion gwirfoddoli diweddaraf

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Rôl gwirfoddoli mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/06/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Perthnasau rhwng y sectorau gwirfoddol a statudol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

‘Fe es i o fod yr un mwyaf swil i fod yn geffyl blaen’

Darllen mwy
Darllen mwy