Ydych chi am roi cynnig ar rywbeth newydd, meithrin sgiliau newydd, a chael ychydig o hwyl? Mae'n swnio fel bod angen i chi ystyried gwirfoddoli!

Beth ddylwn i ei wneud?

Mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau a phrosiectau cyffrous, gan helpu eu cymunedau mewn sawl ffordd wahanol.

Os ydych chi’n ansicr ynghylch y math o wirfoddoli yr hoffech chi ei wneud, beth am ddechrau drwy bori drwy’r adran straeon llwyddiant ar y wefan i gael syniad o’r hyn sydd ar gael.

Gall faint o amser rydych chi’n ei ymrwymo amrywio o wirfoddoli unwaith i ymrwymiad rheolaidd am awr neu ddwy yr wythnos (neu fwy os oes amser gennych). 

Gallwch ddarganfod mwy drwy ddarllen ein taflen wybodaeth Meddwl am wirfoddoli.

Gwirfoddoli Cymru

Ar ôl i chi feddwl am yr hyn rydych chi eisiau ei wneud, mae’n hawdd dod o hyd i gyfle gwirfoddoli i gyd-fynd â’ch diddordebau, eich sgiliau a’ch argaeledd. Ewch i blatfform gwirfoddoli ar-lein Cefnogi Trydydd Sector Cymru, sef Gwirfoddoli Cymru, a chymerwch gip ar yr hyn sydd ar gael.

Caiff y wefan ei rhedeg gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru fel rhan o’i raglen integredig o gymorth gwirfoddoli. 

Mae’r wefan yn gweithredu fel safle recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer sefydliadau gwirfoddol. Mae’r sefydliadau’n postio eu cyfleoedd gwirfoddoli ar y wefan, a gall defnyddwyr cofrestredig bori drwy’r hysbysebion nes eu bod yn dod o hyd i rywbeth addas.

Mae’r gronfa ddata yn hygyrch i unrhyw un sy’n dymuno gwirfoddoli – cofrestrwch am ddim i weld y cyfleoedd.

Gall pawb wirfoddoli. Does dim ots am eich oedran, eich cefndir a’ch profiad blaenorol – bydd yna gyfle sy’n addas i chi, felly cadwch eich llygaid ar agor!

Canolfannau gwirfoddoli

Mae canolfan gwirfoddoli yn cynnig adnodd un stop ar gyfer gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. 

Nod staff y Ganolfan Wirfoddoli yw cysylltu sgiliau, profiadau, amser a brwdfrydedd pobl leol sydd am wirfoddoli gyda sefydliadau sy’n ceisio datblygu eu gwasanaethau.

Os byddai’n well gennych siarad â rhywun a all eich helpu i ddod o hyd i leoliad addas, gallwch gysylltu â’ch canolfan wirfoddoli leol neu ymweld â hi.

Newyddion gwirfoddoli diweddaraf

Cyhoeddi ar: 12/08/20
Categorïau: Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr ym maes iechyd a lles meddyliol yng Nghaerdydd

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 08/07/20
Categorïau: Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr yn gwella symudedd a llesiant cleifion hŷn

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 06/07/20
Categorïau: Cyllid Gwirfoddoli

Cyllid Ewropeaidd ar gael i brosiectau gwirfoddoli yng Nghymru

Darllen mwy
Darllen mwy