Pensil coch yn ticio blwch ar ffurflen codi arian

Diwrnod Ymwybyddiaeth Rhodd Cymorth 2023

Cyhoeddwyd : 15/09/23 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Rhodd Cymorth yn rhoi’r cyfle i elusennau hybu Rhodd Cymorth a chynyddu gwerth eu rhoddion.

Eleni, mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Rhodd Cymorth a ffocws yr ymgyrch #TickTheBox (Ticio’r Blwch) ar ddydd Iau 5 Hydref.

Rhyddhad treth i elusennau yn y DU yw Rhodd Cymorth sy’n cynyddu gwerth rhoddion. Pan fydd trethdalwyr y DU yn rhoi arian, gall yr elusen hawlio 25% ychwanegol o werth y rhodd. Mae hyn yn golygu y gallant dderbyn £12.50 am bob rhodd o £10 sy’n cael ei gyflwyno i’r elusen. Ac ni fydd yn costio’r un geiniog yn fwy i’r rhoddwr.

EFFAITH BOSIBL RHODD CYMORTH

Ym mis Ionawr 2022, amcangyfrifodd y Grŵp Cyllid Elusennau fod mwy na £500 miliwn o Rodd Cymorth posibl yn mynd heb ei hawlio bob blwyddyn.

Mae’r Sefydliad Cymorth i Elusennau wedi canfod nad yw bron chwarter o drethdalwyr cymwys yn ychwanegu Rhodd Cymorth wrth roi arian.

Mae hynny’n filiynau o bunnoedd y gallai elusennau ledled y DU fod yn gwneud defnydd rhagorol ohono er budd eu cymunedau.

#TICKTHEBOX

Mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Rhodd Cymorth a’r ymgyrch #TickTheBox (Ticio’r Blwch) yn rhoi cyfleoedd gwych i elusennau ddiolch i’r rhoddwyr hynny sy’n ticio’r blwch Rhodd Cymorth wrth roi arian, ac yn codi ymwybyddiaeth ymhlith rhoddwyr cyfredol a phosibl, cefnogwyr a gwirfoddolwyr o ba mor werthfawr y gall Rhodd Cymorth fod i fudiad a’i fuddiolwyr.

Gallai hyn fod yn amser da i atgoffa eich gwirfoddolwyr mewn siopau elusen a digwyddiadau codi arian i annog pobl i ddewis yr opsiwn Rhodd Cymorth, neu i gynnig rôl wirfoddol newydd i gefnogi eich hawliadau Rhodd Cymorth.

RHAGOR O WYBODAETH

Ewch i dudalen we’r Diwrnod Ymwybyddiaeth Rhodd Cymorth (Saesneg yn unig) i lawrlwytho’r pecyn ymgyrchu.

Os nad yw eich elusen wedi cymryd camau eto i allu prosesu a derbyn Rhodd Cymorth, edrychwch ar yr adnodd Cyflwyniad i Rodd Cymorth ar Hwb Gwybodaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy