Mae pedair menyw yn sefyll gyda'u breichiau ar ysgwyddau ei gilydd, y tu mewn i siop elusennol o flaen rheseli dillad

Dathlwch Wythnos y Gwirfoddolwyr 2020

Cyhoeddwyd : 20/01/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn adeg i ddathlu! Cynhelir yr wythnos bob blwyddyn rhwng 1-7 Mehefin, ac mae’n gyfle i ni ddathlu ein gwirfoddolwyr – dyma’r adeg berffaith i ddiolch i’ch gwirfoddolwyr.

Mae hefyd yn gyfle i amlygu’r gwahanol rolau a gweithgareddau gwirfoddol sydd i gael, gan ddangos ffyrdd y gall pobl wirfoddoli yn eu cymunedau lleol.

Dyma’r adeg lle mae gan bobl gyfle i ddangos eu gwerthfawrogiad o’r bobl sy’n rhoi o’u hamser i achosion da am ddim bob blwyddyn, gan helpu i gyfrannu at ein diwylliant cyfoethog ac amrywiol.

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad enfawr i iechyd a llesiant Cymru, ac un o’r pethau gwych am wirfoddoli yw sut mae’n dod â phobl at ei gilydd – pobl na fyddech chi o reidrwydd yn dod ar eu traws fel arall.

Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru i amlygu a dathlu gwaith ein gwirfoddolwyr.

Bydd sefydliadau gwirfoddol ledled Cymru yn diolch i’w gwirfoddolwyr presennol mewn gwahanol ffyrdd yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr, ac yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus i ddenu mwy o wirfoddolwyr.

Anogir sefydliadau sy’n trefnu digwyddiadau lleol yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr i gofrestru eu gweithgareddau ar wefan swyddogol Wythnos y Gwirfoddolwyr.

Rhannwch eich straeon gyda’r hashnod #WythnosyGwirfoddolwyr

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Pobl ifanc yn arwain y ffordd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Ymunwch ag ymgyrch Llysgennad #byddaf!

Darllen mwy