Mae’r wefan hon wedi’i dylunio i fod mor hygyrch a hawdd ei defnyddio â phosibl. Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn cynnal profion defnyddwyr i wneud yn siŵr bod ein safle mor hygyrch â phosibl.

Byddwn ni’n defnyddio’r dudalen hon i ddangos canfyddiadau ein profion defnyddwyr ac yn nodi’n glir beth fyddwn ni’n ei wneud i roi sylw i unrhyw bryderon a godwyd.

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau, pryderon neu awgrymiadau o ran hygyrchedd y wefan hon, neu os hoffech gymryd rhan yn ein profion defnyddwyr, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at Simon Dowling ar sdowling@wcva.cymru.